İHALE SORULARI

İHALEYE TEKLİF SUNMAYAN FİRMA İHALE HAKKINDA ŞİKAYET TE BULUNABİLİR Mİ?

16.09.2020 11:53
  İHALEYE TEKLİF SUNMAYAN FİRMA İHALE HAKKINDA ŞİKAYET TE BULUNABİLİR Mİ? Bu konu da en çok merak edilen ve gerek idareler gerekse firmalar tarafından tam anlaşılamayan  konulardan bir tanesidir.   Öncelikle mevzuattaki tanımlara bakmamız gerekir. Kim kimdir.   Aday:...

İHALE ÖNCESİ İHALE DOKÜMANLARINI İNCELEMEK ÖNEMLİDİR

17.08.2020 10:46
KAMU İHALE KURUL KARARI                Şikâyete konu ihalenin, ................Dairesi Başkanlığının “Muhtelif Ebatta Galvanizli Omega Profil Trafik İşaret Direkleri Alımı” olduğu anlaşılmıştır.          İhale komisyonu kararından...

YAKLAŞIK MALİYET YÜKSEK TESPİT EDİLİRSE İHALE İPTAL EDİLİR Mİ?

02.10.2019 12:12
Yaklaşık maliyet Yaklaşık maliyet ihalelerde en önemli parametrelerden birisidir ve yaklaşık maliyet gizlidir. Kimilerince önemli olmadığı ifade edilse de, bu yazımızda yaklaşık maliyetin önemini yapım işleri mevzuatı kapsamında açıklayacağım. Birinci parametre, Yaklaşık maliyet, 4734...

TÜRMOB KAŞESİNİN SİLİK ÇIKMASI NEDENİ İLE TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR MI?

02.10.2019 12:02
TÜRMOB KAŞESİ İhale evraklarında (bilanço, gelir tablosu, standart formlar vb) Türmob kaşesinin silik çıkması nedeni ile isteklinin teklifi ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılmıştır. İhale kararları gerekçeli olmalıdır. Kararlar mevzuata dayanmalıdır. İhale komisyonlarınca uygulanan her...

EKAP’TAKİ BİLGİLERİ GÜNCEL OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR MI?

02.10.2019 11:38
EKAP KAYDI 4 Mart 2017 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede kamu ihale mevzuatında önemli değişiklikler yapılmıştı.   Konu başlığımızla ilgili değişiklikler aşağıdaki şekilde ilan edilmişti. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği   Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan...

YEMEK HİZMET ALIMI ÇİĞ GİRDİ MİKTARLARI HAKKINDA DOKÜMANA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

02.10.2019 11:33
YEMEK HİZMET ALIMI   Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 10.03.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2014/11185 ihale kayıt numaralı Yemek Hazırlama Ve Dağıtım ihalesine ilişkin olarak HC Yemek Halı Gıda Tem. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin...

TEKLİF MEKTUPLARINDA KABUL EDİLEBİLİR ARİTMETİK HATALAR

02.10.2019 09:50
ARİTMETİK HATA 20 Kasım 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30601 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî...

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ DÜZENLEMİŞ OLDUĞU İŞ DENEYİM BELGELERİ İHALELERDE KULLANILABİLİR Mİ?

02.10.2019 09:43
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ DÜZENLEMİŞ OLDUĞU İŞ DENEYİM BELGELERİ İHALELERDE KULLANILABİLİR Mİ?   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıları  (SYDV)   3294 sayılı kanunla kurulmuş ve faaliyetlerini yürütmektedir. İhale uygulamalarında karşımıza çıkan sorun, bu...

İHALE SORUSU 27

10.09.2019 15:54
İhale sorusu: İdare mahkemesi tarafından dosyası KİK e gönderilen istekliler, doküman bedelini başvuru tarihinden sonra yatırabilir mi?

İHALE SORUSU 26

10.09.2019 15:53
İhale sorusu: Hangi durumda istekli tarafından idareye yapılan şikâyet dilekçesi ekinde ticaret sicil gazetesi, imza sirküsü vb belgelerin olmadığı gerekçesi ile başvurunun reddedilmesi mevzuata uygun değildir?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>