İŞ DENEYİM BELGESİ

İŞ DENEYİM BELGESİ

19.12.2022 00:00
İş deneyim belgesi. Yapım ihaleleri, hizmet alımları ve mal alım ihalelerinde yeterlik sağlamak için önemli bir kriterdir. İki çeşit iş deneyim belgesi olabilir. Kamu kurumlarına yapılan işlerden elde edilebilir. Özel sektörde yapılan işlerden elde edilebilir. Kamu kurumları tarafından...

ÖZEL SEKTÖR İŞ DENEYİM BELGESİ

27.09.2021 00:00
ÖZEL SEKTÖR İŞ DENEYİM BELGESİ   İş deneyim belgeleri ihalelere katılımda önemli bir yeterlik kriteridir İş deneyim belgesi, kamuda yapılan bir işe ait olabileceği gibi özel sektörde gerçekleştirilen bir işe de ait olabilir.    İhale destek bilgi no: ...

TÜZEL KİŞİ FİRMALARDA MEZUNİYET BELGESİNİN İŞ DENEYİM BELGESİ OLARAK KULLANILMASI

17.02.2021 08:15
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (7) Mezuniyet belgeleri, belge sahibi dışındaki aday ve istekliler tarafından kullanılamaz.  Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye katılmasında; tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine...

TÜZEL KİŞİ FİRMALARDA ORTAĞA AİT İŞ DENEYİM BELGESİ

12.02.2021 14:58
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve,  Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulması halinde;  ticaret sicili...

YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGELERİ

20.12.2020 07:05
KAMU İHALELERİNDE YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NEDİR? Bu konuya ilişkin hususlar :YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK'DE DETAYLI AÇIKLANMIŞTIR. Bu Yönetmeliğin amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve...

İŞ DENEYİM BELGELERİNDE ESASLI UNSUR

25.07.2020 13:40
İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi   Değerlendirmeye ilişkin esaslar   MADDE 48–    (1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate...