KİK Düzenleyici Kurul Kararları

ELEKTRONİK İHALE

24.08.2020 09:59
ELEKTRONİK İHALELERDE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde,    Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerinin,    Geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelere ilişkin...

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER FİYAT FARKINI NASIL ETKİLER

30.09.2019 09:09
2019/DK.D-48 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER FİYAT FARKINI NASIL ETKİLER   2018/11818 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ÇERÇEVESİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE BAĞLI FİYAT FARKI UYGULAMASI   4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen, Yapım İşlerinde Uygulanacak...

DEVREDİLEN İŞLERDE ALT YÜKLENİCİ İŞ DENEYİM BELGESİ

30.09.2019 08:58
2019/DK.D-205 DEVREDİLEN İŞLERDE ALT YÜKLENİCİ İŞ DENEYİM BELGESİ   4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında devredilen işlerden elde edilen alt yüklenici iş deneyim belgelerinin ihalelerde kullanımına ilişkin olarak; 4735 sayılı Kanun kapsamında devredilen sözleşmelerde;...

ASGARİ ÜCRET YÜKÜ

29.09.2019 20:49
KAMU İHALE KURULU KARARI   Toplantı No : 2016/008   Gündem No : 104   Karar Tarihi : 28/01/2016   Karar No : 2016/DK.D-11   Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 6   Gündem Konusu : İdarelerce imzalanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı...