İHALEYE TEKLİF SUNMAYAN FİRMA İHALE HAKKINDA ŞİKAYET TE BULUNABİLİR Mİ?

16.09.2020 11:53

 

İHALEYE TEKLİF SUNMAYAN FİRMA İHALE HAKKINDA ŞİKAYET TE BULUNABİLİR Mİ?

Bu konu da en çok merak edilen ve gerek idareler gerekse firmalar tarafından tam anlaşılamayan  konulardan bir tanesidir.
 
Öncelikle mevzuattaki tanımlara bakmamız gerekir. Kim kimdir.
 

Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri ifade eder.

İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini ifade eder.

İstekli olabilecek : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi, ifade eder.

 

Diğer bir mevzuat düzenlemesi: 

İdareye şikayet başvurusu

MADDE 2 – (1) İhale yetkilisince ihale onayının verildiği tarihten itibaren; sözleşmenin taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tescili ile noter onayı ve tescili gerekmeyen hallerde ise taraflarca sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçteki idari işlem ve eylemlere karşı aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından yapılacak başvuruların öncelikle idareye yapılması gerekmektedir.

 

(2) Ancak, idare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı idareye şikayet başvurusunda bulunulmadan, doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

 

KAMU İHALE KURUMU KONUYA NASIL BAKIYOR

ÖRNEK-1

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 09.06.2020 tarihinde yapılan “Sonuç Karşılığı
Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesine 1 isteklinin katıldığı, başvuru sahibi tarafından ihaleye 
teklif sunulmadığı, ihaleye ilişkin yaklaşık maliyet tutarının 95.430.061,00 TL olduğu, Entıp 
Medikal Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. - L.O.S.T. Laboratuvar Medikal Tıbbi Cih. Tic. Ltd. Şti. - Temapol 
İç ve Dış Tic. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin 105.786.812,27 TL olduğu, 22.06.2020 tarihli ihale 
komisyonu kararı ile anılan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi
Hizmet Alımı” ihalesine 1 isteklinin katıldığı, başvurunın ihaleye teklif vermediği, ihaleye ilişkin yaklaşık maliyet tutarının 95.430.061,00 TL olduğu, İhaleye katılan tek firmanın teklifinin  105.786.812,27 TL olduğu,  yani mevcut olan tek teklifin de yaklaşık maliyetten 10.356.751,30 TL fazla olduğu tespit ediliyor.
 
Başvuranın şikayet konusu, rekabet sağlanmamıştır ihale iptal edilmelidir.
 
Kamu İhale Kurulu başvurucunun şikayetini dikkate alarak inceleme yapıyor ve karar veriyor.
 
Burada üzerinde durmak istediğimiz konu da bu idi zaten. İhaleyi merak ediyorsanız. İhale komisyonu ihaleyi mevcut tek teklif üzerinde bırakıyor.
 
ÖRNEK-2
 
Başvurucunun iddialarından bir tanesi de, Yaklaşık maliyetin piyasa rayicinin üzerinde belirlendiği ve ihaleye tek geçerli teklif sunulduğu, kamu yararının ihalenin iptalini gerektirdiği olmuştur.
 
Kamu İhale Kurulu'nun bu konu ile ilgili değerlendirmesi,
 
"Başvuru sahibinin ihaleye teklif sunmadığı, dolayısıyla istekli sıfatını haiz olmadığı ve yaklaşık maliyet ve tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak şikâyet ehliyetinin bulunmadığı anlaşılmış, başvurunun reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır."
 
Olduğu görülmüştür.
 
Sizin de kafanız karışmaış olabilir.
 
Bu konu hakkında bizim değerlendirmemiz,
 
Mevzatta yazılı şartları yerine getiren bir firma ihaleye teklif sunmamış olsa da şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.