Malzemeli yemek alımı hizmeti aşırı düşük

BU BİLGİLER İŞLEM TARİHİNDEKİ YÜRÜRLÜKTE OLAN MEVZUTA GÖRE KONTROL EDİLEREK KULLANILMALIDIR.
 
AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMA ÖRNEĞİ
 

 (Ek: 07/06/2014-29023 RG/ 51. md.; Değişik: 25/01/2017-29959 R.G./16. md.)

 

Ek –H.4

 

 

MALZEMELİ YEMEK SUNUMU HESAP CETVELİ

 

Ana Girdi Oranı (AG)=

 

İşçilik Oranı (i)=

 

Yardımcı Giderler Oranı (YG)=

 

            Toplam1

 

 

 

 

A)     Ana Girdileri:

Ana Girdi Adı2

(…)3

Birim Fiyat

Tutar

Açıklama Yöntemi4

(…)

 

 

 

 

(…)

 

 

 

 

(…)

 

 

 

 

 

B)      İşçilik Girdileri:5

 

 

 

[İstekli Adı/İmza]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

 

1 (AG+İ+YG) oranlar toplamı 1,00’ e eşit olacak şekilde istekli tarafından belirtilecektir.

2 Her bir ana girdi unsuru ayrı ayrı yazılacaktır. Örneğin; kemiksiz kırmızı et, tavuk, alabalık, mercimek, domates gibi.

3 (Mülga: 25/01/2017-29959 R.G./16. md.)

4 Hangi belge ile tevsik edildiği ve söz konusu belgelerin, ekli belgelerde kaçıncı sayfada olduğu yazılacaktır.   Örneğin; Toptancı Hal Fiyatları; sf. 25.

5 İşçilik giderlerine ilişkin açıklamalara bu bölümde yer verilecektir.