KİTAPLARIM

İHALE TEKLİF ZARFINDA YAPILMAMASI GEREKEN HATALAR

 


İNCELEYİN

İÇİNDEKİLER

1.        BİRİNCİ BÖLÜM

1.1      İhale teklif zarfı nedir?

2.         İKİNCİ BÖLÜM

2.1.      İhale teklif zarfı örneği?

2.2.      Ortak girişimlerce düzenlenecek teklif zarfı örneği

3.         ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

            İhale Teklif Zarfları Hakkında Sorular

4.         DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

            Örnek durumlar ve örnek uyuşmazlık kararları

5.         BEŞİNCİ BÖLÜM

            Kaynakça

6.         ALTINCI BÖLÜM

            Yazar hakkında

Firmalar açısından ihale süreci ihalenin ilanı veya daveti ile başlayıp sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan bir süreçtir. Gerekli hazırlıkların yapılarak fiyat teklifini idareye teslim etme işlemi, ihale teklif zarfı ile yapılır.

 

İhale teklif zarfının hazırlanmasında ve teslim edilmesinde yapılacak bir hata teklifinizin incelenmeden iade edilmesine sebep olabilir ve tüm emekleriniz boşa gider. Belki de hayatınızda yakalayacağınız önemli bir fırsatı kaçırmış olursunuz.

 

Bu nedenle burada verilen bilgiler önemlidir.

 

KAMU İHALELERİNDE BİLİNMESİ GEREKEN PARASAL SINIRLAR VE DEĞERLER


İNCELEYİN

İÇİNDEKİLER

1.      İstisnalar

1.1.   İhalelerin istisna kapsamında kanundan muaf olmalarının sınırı,

1.2.   Hangi kurumlar istisna maddesinden nasıl faydalanabilir?

1.3.   İstisna ihalelerde şikâyet yolları,

2.      İhale ilanlarında parasal limitler, yaklaşık maliyet ve eşik değer kavramları ve ihale ilan süre ve kuralları

2.1.   Eşik değer ne demektir? Mal hizmet ve yapım işlerinde eşik değer sınırları,

2.2.   Yaklaşık maliyet ne demektir?

3.     İhale ilanlarında parasal limitler ve ilan süre ve kuralları, (Açık ihale, doğrudan temin, pazarlık sınırları)

4.     Sözleşme tutarına göre Kamu İhale Kurumuna yatırılacak bedel

5.     Mühendisler için mezuniyet belgesi yıllık değeri

5.1.  Mezuniyet belgesinin iş deneyim belgesi olarak hesaplama örneği

6.     Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet bedelleri,

6.1.  Kamu İhale Kurumuna yatırılan itirazen şikâyet bedeli hangi hallerde iade alınabilir?

7.     İhalelerde damga vergisi oranları. (Karar damga vergisi, sözleşme damga vergisi)

7.1.  Damga vergisi oranı üst sınırı ne demektir ve üst sınır kaç liradır?

7.2.  Damga vergileri ne zaman ödenmelidir?

7.3    İhale sözleşmeleri birden fazla nüsha hazırlanıp onaylanırsa, damga vergisi ne kadar ödenmelidir?

7.4.   İş artışlarında karar damga vergisi ve sözleşme damga vergisi ödenir mi?

7.5.   Sözleşme devirlerinde damga vergisi?

7.6.   İptal edilen ihalelerde damga vergisi iade alınabilir mi?

7.7.   Yabancı isteklilere açık ihalelerde damga vergisi muafiyeti vardır. Muafiyet den nasıl faydalanılır?

 

Kamu ihale süreçleri geniş mevzuata dayalı bir süreçtir. Her aşamada değişik mevzuatlara bağlı olan düzenlemeler uygulamayı yönlendirmektedir. Bu konulardan birisi de Kamu İhale süreçlerinde karşılaşılan parasal sınırlardır.

Bu sınırlar ihale uygulamalarını yönlendirmekte ve bu değerler gerek mali gerekse hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Bu kitapta ihale sürecinde karşılaşılacak parasal değerler bir araya toplanarak ihale isteklisi veya yüklenici olacaklara faydalı olması amaçlanmıştır.

Aynı şekilde kamu görevlileri için de bir arada bulunan bilgiler büyük kolaylık sağlayacaktır.

Ancak parasal değerler her yıl güncellenmektedir bu konuya dikkat edilmelidir. Kitabın yayın tarihi 25.07.2019 dur. 2020 yılında bu değerler güncellenecektir. Kitapta parasal sınırların yasal kaynakları da işaret edildiğinden nereden bulacağım kaygısını sona erdirmektedir.

Kullanıcılara faydalı olmasını diliyorum.