Hizmet aşırı düşük

Hizmet işlerinde aşırı düşük sorgulama sınır değer altında kalanlara yapılmaktadır.
 
O halde sınır değer nedir?
 
Sınır değer, yaklaşık maliyet, ihale özel katsayısı  ve ihale birinci oturumunda geçerli teklifler esas alınarak hesaplanan bir değerdir.
 
Aynı zamanda ihale dokümanının, sınır değer altında kalan tekliflerden açıklama istenecektir şeklinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.
 
Bu hesaba göre sınır değer altında kalan istekliler teklifleri ile ilgili AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMA  yapmak ve bunu idareye teslim etmek zorundadırlar.
 
İsteklilere verilen açıklama sürelerinde zaman zaman idareler yanlış yapmakta ve mevzuatta belirtilmiş olan süreden daha kısa süre vererek hem mevzuata aykırı hareket etmekte aynı zamanda isteklinin teklifini açıklama imkanını sınırlamış olmaktadırlar.
 
HİZMET AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMA ÖRNEĞİ
 
hİZMET işlerindeki fiyatların açıklanmasında, götürü bedel, birim fiyat veya karma teklife göre durum değişmektedir ve özel teknik bilgi sahibi olunması gerekmektedir.
 
Maliyet kalemlerinin mevzuata uygun şekilde açıklanması ve belgelenmesi esastır.
 
Hizmet işleri de iki  ana başlık altında sınıflandırılmaktadır. Bunların altında sınıflandırılan ihalelerin bazıları aşağıda gösterilmiştir.
 
İhalenin, Personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı ayrımı personel ücretlerinin yaklaşık maliyet içerisindeki oranına göre yapılmaktadır.
 
1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları
 
    a.   Güvenlik hizmet alımları
    b.   Malzemesiz yemek hizmet alımı
    c.   Temizlik, bakım onarım, büro çalışması vb. hizmet alımları
 
2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları 
 
    a.   Malzemeli yemek hizmet alımları
    b.   Personel servis taşımacılığı hizmet alımı
    c.   Öğrenci servis taşımacılığı hizmet alımı
    d.   Bilgi teknolojileri yazılım,bilgisayar ve donanım bakım onarımı hizmet alımları
    e.   Malzeme nakli hizmet alımları
    f.    Hafriyat ve çevre düzneleme işleri hizmet alımları
 
İHALE TÜRLERİNE GÖRE İNCELEMEYİ  SAYFA  SOL YANINDAKİ MENÜ BAŞLIKLARI ALTINDA YAPABİLİRSİNİZ.
 
Detaylı mevzuat bilgisi için İhale Danışmanı Mustafa AYAN'dan bilgi alabilirsiniz.
 
BU BİLGİLER İŞLEM TARİHİNDEKİ YÜRÜRLÜKTE OLAN MEVZUTA GÖRE KONTROL EDİLEREK KULLANILMALIDIR.