Yapım aşırı düşük

Yapım işlerinde aşırı düşük sorgulama sınır değer altında kalanlara yapılmaktadır.
 
O halde sınır değer nedir?
 
Sınır değer, yaklaşık maliyet, ihale özel katsayısı  ve ihale birinci oturumunda geçerli teklifler esas alınarak hesaplanan bir değerdir.
 
Aynı zamanda ihale dokümanının, sınır değer altında kalan tekliflerden açıklama istenecektir şeklinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.
 
Bu hesaba göre sınır değer altında kalan istekliler teklifleri ile ilgili AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMA  yapmak ve bunu idareye teslim etmek zorundadırlar.
 
İsteklilere verilen açıklama sürelerinde zaman zaman idareler yanlış yapmakta ve mevzuatta belirtilmiş olan süreden daha kısa süre vererek hem mevzuata aykırı hareket etmekte aynı zamanda isteklinin teklifini açıklama imkanını sınırlamış olmaktadırlar.
 
YAPIM AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMA ÖRNEĞİ
 
Yapı işlerindeki fiyatların açıklanmasında, götürü bedel, birim fiyat veya karma teklife göre durum değişmektedir ve özel teknik bilgi sahibi olunmsı gerekmektedir.
 
Maliyet kalemlerinin mevzuata uygun şekilde açıklanması ve belgelenmesi esastır. 
 
Detaylı mevzuat bilgisi için İhale Danışmanı Mustafa AYAN'dan bilgi alabilirsiniz.
 

Ek-Y.2 Örnek analiz formatı

Analiz Format No:

……………

…………………………….. iş kalemleri/iş grupları için

Örnek Analiz Formatı

 

İş kalemi/İş grubu No:

……….

 

 

Analizin Adı:

……………………..

 

 

Ölçü Birimi:

……………..

 

 

Poz No:

GİRDİLER1

Ölçü Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malzeme

İşçilik

Makine

Diğerleri2

…………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kar  ve Genel Giderler

 

Toplam Tutar

 

               

 

1 İş kalemi/iş grubunun yapım şartlarına göre, girdi cinsleri idarece belirlenerek analiz formatına yazılacak, ancak girdi cinsleri kapsamındaki girdiler ayrı ayrı belirtilmeyecektir..

2 İş kalemi/grubunun yapım şartlarına göre varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.

 

BU BİLGİLER İŞLEM TARİHİNDEKİ YÜRÜRLÜKTE OLAN MEVZUTA GÖRE KONTROL EDİLEREK KULLANILMALIDIR.