İHALE SORUSU 27

10.09.2019 15:54

İhale sorusu:

İdare mahkemesi tarafından dosyası KİK e gönderilen istekliler, doküman bedelini başvuru tarihinden sonra yatırabilir mi?