İdareye itiraz

 

 

İHALE DOKÜMANINA İTİRAZ

Zeyilname ile ihale tarihi arasında 10 gün

10.11.2017 11:15
Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması   14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya...

İlandan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılabilirmi ?

27.10.2017 10:24
İhale dokümanında değişiklik yapılması ***   İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı...