SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ DÜZENLEMİŞ OLDUĞU İŞ DENEYİM BELGELERİ İHALELERDE KULLANILABİLİR Mİ?

02.10.2019 09:43

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ DÜZENLEMİŞ OLDUĞU İŞ DENEYİM BELGELERİ İHALELERDE KULLANILABİLİR Mİ?

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıları  (SYDV)  

3294 sayılı kanunla kurulmuş ve faaliyetlerini yürütmektedir.

İhale uygulamalarında karşımıza çıkan sorun, bu vakıfların düzenleyecekleri iş deneyim belgelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılıp kullanılamayacağı sorunudur.

Uygulamalarda idarelerin standart davranmadığını görüyoruz. Bazı idareler bu belgeleri kabul ederken bazıları kabul etmiyor. Her iki durumda da; hakkını aramayan ihale isteklileri bu kararlardan hangilerinin doğru olduğunu anlayamıyorlar ve hak kayıpları var mı yok mu konusu üstü örtülüp gidiyor.

Bu sorunlar, hangi idarelerin kanun kapsamına dahil olup olmadığının açıkça ortaya konulmamış olmasının yarattığı sorunlardır. Sıradan bir isteklinin anlayacağı dilden açık ve net ortaya konulmadığı sürece bu sorunlar devam edecektir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıflarının düzenlemiş olduğu iş deneyim belgelerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda bizimle görüşebilirsiniz.

Mustafa AYAN