HAKKIMIZDA

   

 

          KURUCU     MUSTAFA AYAN

*       Kamuda 32 yıl hizmete müteakip 2014 yılında emekli olmuştur.

*     2001 - 2003 yılları arasında 2886 sayılı devlet ihale kanunu uygulamalarında çalışmıştır.

*      2003 - 2014 yılları arasında dönüşümlü olarak çeşitli illerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun uygulamalarında çalışmıştır.

*     2013-2014  yıllarında  ihale dosyalarında   bilirkişi faaliyetleri  olmuştur.

*       Kurum  personellerinin    Kamu     İhale      Kanunu konularında eğitilmesi  amacıyla çeşitli  illerde ihale mevzuatı eğitimleri gerçekleştirmiştir.

*        2007 - 2009 yılları arasında ihale konularına ek olarak ulusal ve uluslararası alanda insani yardım görevi yapan bir kurumda çalışmış olup yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlı;  teşkilatlanma, organizasyon, ve hizmetlerin   planlanması görevlerinde bulunmuştur.

 

    İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi (İktisat)

    Hacettepe Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi belgeli

    Kamu ihale Hukuku İleri Eğitim Sertifikası sahibi

          

 

Mustafa AYAN Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İhale Danışmanlık

 

İHALE DESTEK İHALE DANIŞMANI- İHALE UZMANI olarak, İhale mevzuatı danışmanlığı alanında ihale ve sözleşme süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmetlerini bir arada sunarak önemli başarılara imza atmaktayız.

 

Türkiye genelinde gerek merkezi yönetim bütçesine, gerekse mahalli idare bütçesine tabi kamu kurumlarının yürütmekte olduğu tedarik faaliyetlerinde ( İhale-pazarlık-doğrudan temin-istisna-kapsam dışı vb. ) karşılaşılan sorunlarla ilgili  32 yıllık bilgi ve deneyimle bu sürecin her safhasında varız.

 

Vizyonumuz, sektör standartlarına referans olacak kaliteyi yaratabilmektir. Bu alanda yarattığımız sinerji ile gerek müşteriler gerekse diğer hizmet sunucuları yönünden bir başarı çizgisini oluşturabilmek temel amacımızdır.

 

Misyonumuz, ihtiyaç duyulan bilgiyi en kısa sürede danışanımıza sunarak danışanımız için en yüksek faydayı sağlamaktır. Söz konusu hizmetler kapsamında sunulacak bilgi, gerekli olduğu zaman hazır ve doğru olmalıdır. 

 

Sloganımız “Doğru bilgi kazandırır”

 

İstenen sonuçları ortaya koymak için gerekli kamu ve özel sektör tecrübesi ile mevzuat, uygulama tecrübesi ve donanıma  sahibiz

 

Müşteri ya da danışanın istediği sonuçlara ulaşılamayacağı tespit edilen projelerde müşteri ya da danışana gerekli bilgilendirme yapılarak açıkça paylaşılmaktadır.

 

Danışmanlık süreci içerisinde aynı zamanda müşteri ve danışanların eğitimleri de sağlanmaktadır. Süreç içerisinde konuya duydukları ilgiye bağlı olarak kendi kendilerine yetebilecek seviyeye ulaşmaları da mümkün olmaktadır.

 

Bu süreçten bağımsız olarak ayrıca ihtiyaca göre planlanarak, 32 yıllık deneyim, bilgi ve donanıma sahip uzmanlarımızca uygulanan eğitim faaliyetleri ile de destek faaliyetlerimiz icra edilmektedir.

 

Yoğun olarak bizden talep edilen konular,

 

İhale itirazları ve itiraz süreçleri,

Aşırı düşük teklifler ve savunma hazırlama,

İhale dosyası incelenmesi ve teklif dosyası hazırlanması,

Kamu İhale mevzuat eğitimi, 

 

saygılarımla

 

İhaledestek hattı   0 505 723 84 67

www.ihaledestek.com      www.mstfayan.com       www.ihalesorusu.com

 

bilgi@ihaledestek.com       Tel:312 279 45 30     Faks: 312 911 32 36

 

 

Ticaret odası    : ANKARA

Ticaret sicil no  : 394995

Mersis no         :  1663941372200015