İHALE SORUSU 26

10.09.2019 15:53

İhale sorusu:

Hangi durumda istekli tarafından idareye yapılan şikâyet dilekçesi ekinde ticaret sicil gazetesi, imza sirküsü vb belgelerin olmadığı gerekçesi ile başvurunun reddedilmesi mevzuata uygun değildir?