YÜKSEK FEN KURULU

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına sadece sözleşmenin tarafı kamu idareleri başvuru yapabilir.

Yüksek fen kurulına yapılacak başvurular 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru Usulü” başlıklı 14 üncü maddesine uygun olarak yapılmalıdır. 

 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin olarak akdedilen sözleşmelerin yürütülmesinden doğan anlaşmazlıklar hakkında görüş isteme başvurularına dair idare talep yazısına, 

* Anlaşmazlık konusu işin ihale CD’si, 

* Sözleşmesi ile hakkında görüş sorulan konuya dair eklerinin, 

* Konu ile ilgili diğer belgelerin, 

* Yüklenicinin beyan ve itirazlarına dair belgelerin birer suretleri eklenir. 

 

Ayrıca talep yazısında veya ekinde, talepte bulunan idarenin;

Hakkında görüş sorulan konuya dair görüşleri, gerekçeli dayanakları ile birlikte açık olarak belirtilir.

 

Yargı mercilerine ve Sayıştay’a intikal etmiş konular hakkında idarelerce görüş talebinde bulunulamaz ve bulunulmuş ise Kurulca görüş ve karar verilmez.

Yüksek Fen Kurulu Kararları

Bu bölüm boş.