İŞ DENEYİM BELGESİ

19.12.2022 00:00

İş deneyim belgesi. Yapım ihaleleri, hizmet alımları ve mal alım ihalelerinde yeterlik sağlamak için önemli bir kriterdir.

İki çeşit iş deneyim belgesi olabilir.

  1. Kamu kurumlarına yapılan işlerden elde edilebilir.
  2. Özel sektörde yapılan işlerden elde edilebilir.
  • Kamu kurumları tarafından düzenlenecek belgelerin standart formları vardır ve belgelerin bu formlara göre düzenlenmesi önemlidir.
  • Özel sektöre yapılan işler için ise iş deneyimi, mevzuatında tanımlanmış belgelerin bir araya getirilmesi ile kanıtlanabilir.

Kamu kurumları tarafından düzenlenecek iş deneyim belge türleri,

Yapım ihalelerinde

Yüklenici - İş  Bitirme

Standart  Form  KİK026.1/Y

Yüklenici - İş Durum

Standart  Form  KİK026.2/Y

Alt Yüklenici - İş  Bitirme

Standart  Form  KİK027.0/Y

(İş Denetleme) (Geçici Kabulü yapılmış işlerde)

Standart  Form KİK028.1/Y

(İş Yönetme) (Geçici Kabulü yapılmış işlerde)

Standart  Form KİK028.2/Y

(İş Denetleme) (Devam eden ve iş artışı olan işlerde)

Standart  Form KİK029.1/Y

(İş Yönetme) (Devam eden ve iş artışı olan işlerde)

Standart  Form KİK029.2/Y

(İş Denetleme/ İş Yönetme) (Geçici Kabulü yapılmış işlerde)

Standart  Form KİK030.1/Y

(İş Denetleme/ İş Yönetme)  (İş artışı olan ve devam eden işlerde)

Standart  Form KİK030.2/Y

 

 

Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde

Yüklenici - İş  Bitirme

Standart Form ― KİK031.1/D

Yüklenici iş durum (Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde)

Standart Form ― KİK031.2/D

İş Denetleme (Kabulü Yapılmış Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde)

Standart Form -    KİK031.3/D

İş Yönetme (Kabulü Yapılmış Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde)

Standart Form ― KİK031.4/D

Alt Yüklenici - İş Bitirme

Standart Form ― KİK031.5/D

İş Denetleme Devam Eden ve İş Artışı Olan Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde)

Standart Form-KİK031.6/D

İş Yönetme (Devam Eden ve İş Artışı Olan Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşlerinde)

Standart Form ― KİK031.7/D

İş Denetleme/İş Yönetme

Standart Form ― KİK031.8/D

İş Denetleme/İş Yönetme (İş Artışı Olan ve Devam Eden Yapımla İlgili Danışmanlık İşlerinde)

Standart Form ― KİK031.9/D

 

 

Hizmet alım ihalelerinde

İş bitirme belgesi (yüklenici)

Standart Form-KIK026.1/H

İş bitirme belgesi (alt yüklenici)

Standart Form-KIK026.2/H

 

 

Mal alım ihalelerinde

İş bitirme belgesi (yüklenici)

Standart Form-KIK027.0/M