KİK DUYURULAR

Kamu İhale Kanunu değişiklik tasarıları

17.05.2021 09:14
Kamu İhale Kanunu  değişiklik tasarıları / çalışmaları  özet olarak aşağıda arz edilmiştir. Devam eden çalışmalar kesinleştiğinde son hali resmi gazetede duyurulacaktır tabi ki.   Ancak konu ile ilgili olanlar için de büyük merak konusu olduğu açıktır. Kişisel değerlendirmemiz,...

Tam kapanma tedbirleri kapsamında ihale işlemlerinde dikkat edilecek hususlar

29.04.2021 10:10
Kamu İhale Kurumu Duyurusu   Tam Kapanma Tedbirleri Kapsamında İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar     26 Nisan 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hâlihazırda...

İHALELERDE SUNULMAYACAK BELGELER

21.01.2021 09:56
İhalelerde sunulmayacak belgelere bir yenisi daha eklendi. En masraflı belge, İMZA SİRKÜLERİ           Noterler Birliği Tarafından Düzenlenen İmza Sirküleri İhaleye katılacak olan istekliye ait imza sirküleri bilgileri EKAP’ a elektronik...

ELEKTRONİK GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

27.11.2020 20:23
Elektronik Geçici Teminat Mektuplarının zorunlu kullanımına ilişkin zorunluluk tarihi Kamu İhale Kurumunca uzatılmıştır. İlgili duyuru aşağıda arz edilmiştir. ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİYLE YAPILAN İHALELERDE ELEKTRONİK GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBUNUN KULLANILMASINA İLİŞKİN DUYURU Bilindiği üzere kamu...

KAMU İHALE MEVZUATI DEĞİŞİKLİĞİ

30.09.2020 17:15
Kamu İhale Kurumu tarafından mevzuatta değişiklik yapıldığı duyurulmuştur.   TAKİPÇİLERİMİZ İÇİN DETAYLAR HAKKINDA AYRI AYRI BİLGİLENDİRMELER YAPILACAKTIR.  Değişiklik duyurusu aşağıda sunulmuştır. Kamu İhale Mevzuatında Değişiklik   Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan...

İHALE SÖZLEŞMELERİNDE ADLİ SİCİL SORGULAMA HİZMETİ

25.08.2020 20:03
KAMU İHALE KURUMU DUYURUSU Bilindiği üzere ihale uhdesinde kalan isteklinin, sözleşmeye davet tebligatının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde,  İhale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde...

2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kapsamındaki Süre Uzatımı ve Fesih Talepleri Hakkında

24.07.2020 10:58
T.C.  HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI  Strateji Geliştirme Başkanlığı     Konu : 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kapsamındaki Süre Uzatımı ve Fesih Talepleri     Bilindiği üzere, 2.4.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete'de "Covid-19...

İHALE TARİHİ 18 MAYIS 2020 OLAN İHALELER

14.05.2020 10:31
KAMU İHALE KURUMU DUYURUSU   18 MAYIS 2020 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İHALELER HAKKINDA   İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” ile 15 Mayıs 2020 saat 24.00 ile 19 Mayıs 2020 tarihi 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir,...

EKONOMİK VE MALİ YETERLİLİĞE İLİŞKİN BELGELER

30.04.2020 19:39
KAMU İHALE KURUMU DUYURUSU   HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR YAPILACAK İHALELERDE EKONOMİK VE MALİ YETERLİĞE İLİŞKİN SUNULACAK BELGELER HAKKINDA    Bilindiği üzere, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler” başlıklı bölümlerinin “Bilanço veya...

İDARELERE ŞİKAYET EKAP ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR

29.04.2020 10:32
Kamu İhale Kurumu duyurusu   İdarelere E-Şikayet Başvurusu Düzenlenmesi Devreye Alınmıştır   EKAP üzerinden e-şikâyet başvurusu düzenlenmesi durumunda, ihaleyi yapan idareye gitmeden elektronik ortamda EKAP üzerinden idareye şikâyet başvurusu...
1 | 2 >>