İHALE SÖZLEŞMELERİNDE ADLİ SİCİL SORGULAMA HİZMETİ

25.08.2020 20:03

KAMU İHALE KURUMU DUYURUSU

Bilindiği üzere ihale uhdesinde kalan isteklinin, sözleşmeye davet tebligatının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde, 

İhale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler veya bu belgeler yerine, 

“Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloyu” doldurarak sunması gerekmektedir.

Kurumumuz ile T.C. Adalet Bakanlığı arasında kurulan adli sicil entegrasyonu sayesinde  EKAP’ ta idareler tarafından ihale uhdesinde kalan isteklinin adli sicil kaydı sorgulaması yapılabilmektedir. 

Bu kapsamda ihale uhdesinde kalan isteklinin, 

“Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloda” ilgili kısımları doldurarak sunması halinde ihaleyi yapan idareye adli sicil kaydını elden vermesine gerek kalmadan idareler EKAP’ tan ilgili isteklinin adli sicil kaydını sorgulayabilecektir.

DEĞERLENDİRMEMİZ,

Bu düzenleme ile sözleşme imzalayacak yükleniciler bir evrak yükünden daha kurtulmuş olacaklardır.

Önemli olan husus, 

“Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloda"  TEYİT BİLGİLERİNİN EKSİKSİZ VE DOĞRU OLARAK DOLDURULMASIDIR.

AYRICA, SÖZLEŞME İMZALANMASI İÇİN SON GÜNÜN BEKLENMEMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ.

Eğer sözleşme için hazırklanan evraklarda farkedilmeyen bir eksiklik veya yanlışlık varsa düzeltme için kendinize vakit bırakmalısınız.

Aksi takdirde hak kaybı doğabilir.

İhale süreçleri hakkında bilgi araştırmalarınızı, #ihaledestek  #ihaledanışmanı #ihaleitirazı #ekap hastagh leri ile yaparsanız bilgiye daha çabuk ulaşabilirsiniz.