İDARELER HANGİ İŞLER İÇİN İHALE YAPIYOR

Başka bir deyişle, idareler yaptıkları ihaleler için ekap a kayıt işlemleri sırasında ihale yapılan her iş için bir kod tanımlamaları gerekiyor. Dolayısı ile ihaleler sayısal olarak kodlanmış oluyor.
 
EKAP a kayıt yapan bir görevli de ihalesi yapılan iş için tanımlanmış kodu seçerek sisteme kaydediyor.
 
Aşağıda, EKAP sisteminde tanımlanmış ihale isimlerini kodları ile birlikte bulabilirsiniz.
 
Bu liste ne işinize yarayabilir.?
 
Faaliyette bulunduğunuz iş kolunuz ekap ta kod alıp tanımlandı ise büyük ihtimalle o konuda idareler ihale ile satın alma yapmışlardır demektir.
 
yani KİK ihalelerini takip ederek siz de ihalelere katılabilirsiniz.
 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4734_sayili_kamu_ihale_kanunu_degisiklikler_islenmis.pdf (809746)

 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4735_sayili_kamu_ihale_sozlesmeleri_kanunu_degisiklikler_islenmis.pdf (306880)

 

"Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin, Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla Ekap’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge” Yayımlandı ...Kaynak: Kamu İhale Kurumu


Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı Ek-1 inci maddesinin 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan beşinci fıkrası ile;

- Yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri işlerdeki deneyimlerini gösteren iş deneyim belgelerinin, belge sahibinin başvurusu üzerine Kurum tarafından EKAP’a bilgi amaçlı olarak kaydedileceği ve bu belgelerin EKAP’a kayıt edilmedikçe ilanı veya duyurusu 1/7/2018 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan düzenlemeye göre;

- Kayıt işleminin usulüne uygun olarak yapılan başvurudan itibaren 60 gün içinde yapılması, 

- Belgelerin daha önce kaydedilmiş olsa dahi bu sürenin bitiminden sonra iş deneyimini tevsik için kullanılabilmesi,

- Kayıt işlemi için yurt dışında tek bir sözleşmeye ilişkin düzenlenmiş iş deneyim belgesinin;

  • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31 inci maddesine uygun olarak  sunulması;
  • Noter onaylı dayanak sözleşmenin, kabul tutanaklarının ve Kurum tarafından istenecek diğer bilgi ve belgelerin ise Kurum tarafından belirlenecek usule uygun olarak başvuruya eklenmesi,

Gerekmektedir.

Bu çerçevede, yurt dışındaki yapım işlerinden elde edilen iş deneyim belgelerinin EKAP’a kayıt usulüne ilişkin olarak, 1/1/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan “YURT DIŞINDA YAPIM İŞLERİNDEN ELDE EDİLEN İŞ DENEYİM BELGELERİNİN, BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİNE UYGUNLUĞUNU TEVSİK AMACIYLA EKAP’A KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE” yayımlanmış olup, Yönergeye “Mevzuat >>> Kamu İhale Mevzuatı >>> Kamu İhale Kurulu Düzenleyici Kararları” sekmesinden erişim sağlanmaktadır.

“YURT DIŞINDA YAPIM İŞLERİNDEN ELDE EDİLEN İŞ DENEYİM BELGELERİNİN, BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİNE UYGUNLUĞUNU TEVSİK AMACIYLA EKAP’A KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE” için  yurt_disinda_yapim_i̇sleri.pdf (210117)

 

 

KİK Mevzuat güncellemeleri

KAMU İHALELERİNDE SGK VE VERGİ BORCU SINIRI

24.02.2020 11:28
KAMU İHALELERİNDE  VERGİ BORÇ SINIRLARI ( 01.01.2020 - 31-12-2020 ) İSTEKLİ NİTELİĞİ   İHALE TARİHİ İTİBARI İLE KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU SINIRI 4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran           ...

YAPIM İŞLERİ SÖZLEŞME UYGULAMALARINA YÖNELİK İTİRAZ BAŞVURULARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

21.02.2020 09:50
YAPIM İŞLERİ SÖZLEŞME UYGULAMALARINA YÖNELİK İTİRAZ BAŞVURULARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre ihalesi yapılmış ve 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununa göre imzalanmış, Yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin sözleşmelerin...

Mal alımında fiyat farkı

26.02.2018 15:58
Mal Alımlarında fiyat farkına ilişkin düzenleme 24.02.2018 günü yayımlanmıştır. Düzenleme metni aşağıdadır.   24.02.2018 mal alım fiyat farkı.pdf (92,4 kB)

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik

Kamu İhale Mevzuatında 19 Haziran 2018 değişiklikleri

20.06.2018 08:01
Hizmet alım ihaleleri değişiklikleri      04 hizmet 87-102.pdf (5863260) Yapım işi değişiklikleri    06 yapım 119-138.pdf (7704066) Mal alımı değişiklikleri   05 mal 103-118.pdf (6036606) Çerçeve anlaşma değişiklikleri  01 çerçeve anlaşma ihale...

Yapım İşlerinde Yerli malı Kullanma Zorunluluğu

21.04.2018 16:55
Kamu İhale Kurumunca yapılan düzenlemede yapım işlerinde yerli malı kullanma zorunluluğuna ilişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır. 13.12.2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapım işi...

İhalelerde Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı

11.04.2018 10:45
KAMU İHALE KURUMUNDAN...   İHALELERE YERLİ İSTEKLİLERİN KATILIMI İLE YERLİ MALINA FİYAT AVANTAJI UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN DUYURU Paylaş!   Sektör paydaşları tarafından özellikle mal alımı ihalelerine yönelik olarak Kurumumuza iletilen görüş ve önerilerde,...

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik

02.04.2018 11:23
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.3.2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan düzenleme uyarınca; Hizmet alımı ihalelerinde, EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihale hazırlık işlemlerinde; ihalede işçilik giderinin yaklaşık maliyet...

SGK PRİM BORCU

KAMU İHALELERİNDE SGK VE VERGİ BORCU SINIRI

19.10.2020 11:16
SGK PRİ BORÇLARINDA İHALEYE KATILIMIN ENGEL OLMADIĞI DURUMLAR   17.3. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (c) bendi uygulamasında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun belirlenmesinde aşağıda belirtilen hususlar esas alınacaktır:   17.3.1. Türkiye...