Kamu İhale Kanunu değişiklik tasarıları

17.05.2021 09:14

Kamu İhale Kanunu  değişiklik tasarıları / çalışmaları  özet olarak aşağıda arz edilmiştir.

Devam eden çalışmalar kesinleştiğinde son hali resmi gazetede duyurulacaktır tabi ki.  

Ancak konu ile ilgili olanlar için de büyük merak konusu olduğu açıktır.

Kişisel değerlendirmemiz, Kamu İhale Kurumunun teknolojik gelişmelere ve uygulamadan doğan aksaklıklara yönelik olarak çok olumlu gelişmeler içersinde olduğudur.

Elektronik ihale uygulamasının yaygınlaşması rekabet şartlarını olumlu yönde geliştirmektedir.

Aslında ihaleye katılanların beklentisi şudur.

Ben teklif fiyatımı vereyim, esas olan tekliftir. Bunun dışında  bilmeyerek yapılan hatalar nedeni ile teklifim değerlendirme dışı kalmasın. 

Bence de teknolojik gelişmeler paralelinde hedef ;

İhaleye katılan firma ekap sayfasına girerek ilgili ihalede yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığını görecek ve uygunsa teklifini yazacak ve gönderecek.

Diğer belgeler elektronik ortamda mevcut olduğundan bir yanlışlık da söz konusu olmayacağından uyuşmazlık konuları %90 oranında yok olacaktır.

Böylece gereksiz mağduriyetler, işgücü,zaman ve maliyetler önlenmiş olacaktır.

4734 sayılı Kanun değişikliğine ilişkin çalışmaları aşağıdaki konu başlıkları ile özetleyebiliriz.

1. İstisna kapsamında yapılan ihalelerin daraltılması hedeflenmektedir.

2. İlan sürelerinin  5-10-15 gün olarak uygulanabileceği görülmektedir.

3. İhaleye yeterlik sağlanmasına yönelik sertifikasyon sistemi çalışmalarının olduğu görülmektedir.

4. Aşırı düşük teklif durumunda, kefalet senedi uygulamasının öne çıkabileceği değerlendirilmektedir.

5. İhale süreçlerinde başvuru sistemi yeniden kurgulanmaktadır, İdareye şikayetin kaldırılması ve direk Kamu İhale Kurumuna başvurulacağı anlaşılmaktadır.

6. Başvurularda maktu başvuru bedeli ve sonuca göre kısmen veya tamamen iade edilebilecek başvuru teminatı sisteminin oluşturulabileceği görülmekltedir.

7. Mal ve hizmet alımlarının sözleşme sürecinde meydana geşecek uyuşmazlıklarda Kamu İhale Kurumuna görev verilebileceği anlaşılmaktadır.

 

BU HUSUSLARIN BİRÇOK DETAYLARI VE UYGULAMAYA YÖNELİK AYRINTILARI OLACAKTIR

KESİNLEŞEN DEĞİŞİKLİKLER SONRASI AYRINTILI ÇALIŞMA GEREKTİRECEK BİR ORTAM DOĞACAĞI AÇIKTIR.

YANİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERİN AREFESİNDEYİZ. 

BU SÜREÇ SONUNDA FİRMALAR İÇİN İŞLERİ KOLAYLAŞTIRICI BİR SONUÇ ÇIKACAĞI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.

HER DEĞİŞİKLİK SONRASI YENİ DURUMA ADAPTASYON SÜRECİNDE, ÖNEMLİ KAYIPLAR YAŞANABİLMEKTEDİR. FİRMALARIN BU DEĞİŞİKLİK

SÜRECİNDE BİLİNÇLİ VE BİLGİLİ OLMALARININ ÖNEMLİ OLDUĞUNA İNANIYORUM.