Tam kapanma tedbirleri kapsamında ihale işlemlerinde dikkat edilecek hususlar

29.04.2021 10:10

Kamu İhale Kurumu Duyurusu

 
Tam Kapanma Tedbirleri Kapsamında İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
 
 

26 Nisan 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hâlihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçileceği ve 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde çeşitli tedbirler alınacağı açıklanmıştır. 

 

İçişleri Bakanlığı tarafından 26 Nisan 2021 tarihli Genelge’de ise konuyla ilgili ayrıntılar 81 İl Valiliğine bildirilmiştir (https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-tam-kapanma-tedbirleri-genelgesi-gonderildi). Genelgeden; anılan tarihler arasında vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik çeşitli kısıtlamaların getirileceği, kamu kurum ve kuruluşlarının ise hizmetlerine devam edeceği anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede, konuyla ilgili önceki duyurularımızda da yer aldığı şekilde (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/DuyuruDetay.aspx?duyuruID=25bb102059fc7921a6da1580153c70f3a2606895ccabcea3ce5653a88dfa1d6b), söz konusu dönem içerisinde ihale süreçlerinde gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde;  

 

• Elektronik ortamda gerçekleştirilmeyen ihalelerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca tekliflerin posta/kargo yoluyla gönderilmesi imkânının bulunduğu, bu çerçevede, tekliflerin ihaleyi yapan idareye posta/kargo yoluyla ulaştırılabileceği,

 

• İdarelerce ihaleye yeterli katılımın sağlanamayacağının anlaşılması veya benzeri nedenlerle gerek görülmesi durumunda, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca ihale tarihinin ertelenebileceği,

 

• Aşırı düşük teklif açıklamalarının ve/veya yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerin sunulması yahut numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumlarının yapılması gibi hususlar bakımından ilgililere tanınan sürelerin idarelerce tedbirlerin bitiş tarihi de dikkate alınarak uzatılabileceği,

 

• 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddesinde öngörülen sürelerin gözetilmesi kaydıyla ve hukuki güvenliğin sağlanması konusundaki sorumluluğun taraflara ait olduğu dikkate alınarak, sözleşme imzalama işlemlerinin de posta/kargo yoluyla yapılabileceği,

 

• Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin mücbir sebep haline bağlı olarak sözleşmeye davet süresinin uzatılmasını talep etmesi halinde  idarelerce tedbirlerin bitiş tarihi de dikkate alınarak sözleşmeye davet süresinin uzatılabileceği,

 

Hususlarının idare ve isteklilerce dikkate alınması gerektiği önemle duyurulur.

 

https://www.ihale.gov.tr/Duyuru/405/tam_kapanma_tedbirleri_kapsaminda_ihale_islemlerinde_dikkat_edilecek_hususlar.html