hizmet alımlarında özel sektör iş deneyim belgesi

İhale soruları

Fiyat farkından yararlanma esasları (4735 geçici 5 nci maddesi kapsamında)

24.02.2022 11:58
Resmi gazete tarihi 24 Şubat 2022 Resmî Gazete Sayı : 31760 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 5 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR 01.07.2021 ve 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli sözleşmesi bulunan Kamu İhale yüklenicileri için ek fiyat farkı alma süreci...

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARI

12.02.2022 15:25
8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN...

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenilmeksizin Reddedilecek Tekliflere İlişkin Hizmet Alımları Listesi

12.02.2022 14:19
KAMU İHALE KURUMU DUYURUSU (KARARI) 2022/DK.D-29 Gündem Konusu: Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenilmeksizin Reddedilecek Tekliflere İlişkin Hizmet Alımları Listesi. Karar: İlanı veya duyurusu 09/02/2022 tarihi ve sonrasında yapılacak...

Doğrudan temin ihaleleri EKAP'ta ilan edilmeye başlandı

07.02.2022 10:59
KAMU İHALE KURUMU DUYURUSU 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun, 22 nci maddesi kapsamında yapılacak doğrudan teminler ile,  İstisna ve kapsam dışındaki doğrudan teminlerin  Alım öncesi EKAP üzerinden duyurulabilmesine yönelik uygulama 1 Şubat 2022 itibariyle devreye alınmıştır.  Bu...

Fiyat farkı (22.01.2022)

22.01.2022 12:16
 Kanun no 7351: 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Resmi gazete 22.01.2022  31727    “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri GEÇİCİ MADDE 5 – Ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik...

Davet edilmediğiniz ihaleye katılmak için

18.11.2021 17:07
İhale destek bilgi no: 2146041247      DAVET EDİLMEDİĞİNİZ İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN   İlan zorunluluğu olmayan davetli ihaleler ve doğrudan temin alımlar idarelerin yetkisi dahilinde ilan yapılmadan gerçekleştirilen ihale ve alımlardır. İlan zorunluluğu olmayan davetli...

Elektronik ihalede yeterlik bilgileri tablosunda ciro için tarih yazılmaması

03.11.2021 06:38
İhale destek bilgi no: 2144022246 ELEKTRONİK İHALEDE YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA Toplam ciro bedeli yazılmakla beraber değerlendirilmesi gereken yıl bilgisinin  yazılmamış olması durumunda teklif nasıl değerlendirilmelidir. Teklif geçerli midir?  Teklif geçersiz midir? Elektronik...

İHALEDE İMZA SİRKÜSÜ MÜ, İMZA BEYANI MI?

29.09.2021 00:00
İHALEDE İMZA SİRKÜSÜ MÜ, İMZA BEYANI MI?   19 Ağustos 2021 de yürülüğe giren mevzuata göre :   Zarf teslim edilerek girilecek ihalelerin idari şartnamelerinde,   Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 7.1. İsteklilerin ihaleye...

Mesleki faaliyetten mahkumiyet hali

26.09.2021 07:33
İhale destek bilgi no:  2138061955 Mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanan mahkumiyet hali, kamu ihalelerine katılmaya engel teşkil eder. Mesleki faaliyetten kaynaklı mahkumiyet olarak değerlendirilmesi gerektiğine, Danıştay tarafından karar verilen  örnek bir...

İHALE TEKLİFLERİ YÜRÜRLÜKTE OLAN MEVZUATA GÖRE HAZIRLANMALIDIR

09.09.2021 11:55
İhale destek bilgi no:  2021360204 ÖNEMLİ ! İhalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi yürürlükte olan mevzuata göre yapılmaktadır. İhaleye hazırlanırken ve teklif vermeden önce;  ihale ilan tarihi  – ihale davet tarihi ve ihale tarihi itibarı ile yürürlükte olan mevzuata göre belge...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

İhalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi yürürlükte olan mevzuata göre yapılmaktadır.

İhaleye hazırlanırken ve teklif vermeden önce;  ihale ilan tarihi  – ihale davet tarihi ve ihale tarihi itibarı ile yürürlükte olan mevzuata göre belge hazırlanmasına dikkat edilmelidir.

Zira her türlü KİK kararları ve YARGI KARARLARI ’da,  uyuşmazlık konusu ihale ile ilgili yürürlükte olan mevzuatına göre karar verilmektedir.

Bu nedenle önceki yayımlanmış konusu ile ilgili MEVZUATI DEĞİŞEN ; KİK KARARLARI - YARGI KARARLARI – ile tarafımızdan yapılmış yorum ve paylaşımların  geçerli olmadığı ve emsal ve kaynak olarak kullanılamayacağı bilinmelidir.

 

Yeni kayıt yarat

KİTAPLARIM

 

KAMU İHALE SÜRECİ

HESAPLAMA ARAÇLARI