Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenilmeksizin Reddedilecek Tekliflere İlişkin Hizmet Alımları Listesi

12.02.2022 14:19

KAMU İHALE KURUMU DUYURUSU (KARARI)

2022/DK.D-29

Gündem Konusu:

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenilmeksizin Reddedilecek Tekliflere İlişkin Hizmet Alımları Listesi.

Karar:

İlanı veya duyurusu 09/02/2022 tarihi ve sonrasında yapılacak ihalelerde uygulanmak üzere;

1- Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ekli listedeki hizmet alımlarında, sınır değerin altında olduğu tespit edilen tekliflerin Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesi suretiyle ihalenin sonuçlandırılmasına,

2- Birden fazla hizmet işini kapsayan ve bu işlerden birinin veya birkaçının ekli listede bulunduğu tespit edilen işlerde, listede bulunan alımın yaklaşık maliyetteki ağırlığının yarıdan fazla olması durumunda işin tamamının listede bulunduğunun kabul edilmesine,

             Oybirliği ile karar verildi.

  1. Malzemeli Yemek Hizmetleri
  2. Personel/Öğrenci Taşıma Hizmetleri
  3. Araç Kiralama Hizmetleri