Doğrudan temin ihaleleri EKAP'ta ilan edilmeye başlandı

07.02.2022 10:59

KAMU İHALE KURUMU DUYURUSU

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun,

22 nci maddesi kapsamında yapılacak doğrudan teminler ile, 

İstisna ve kapsam dışındaki doğrudan teminlerin 

Alım öncesi EKAP üzerinden duyurulabilmesine yönelik uygulama 1 Şubat 2022 itibariyle devreye alınmıştır. 

Bu kapsamda; doğrudan temin yoluyla yapılacak alımların, alım öncesi ilgililere duyurulması, varsa alıma ilişkin dokümanlara duyuru ile birlikte erişilmesi ve duyuruya çıkan alımların farklı kriterlerle aranmasına yönelik geliştirmeler tamamlanmış ve Doğrudan Temin Arama Sayfası ekap.kik.gov.tr adresinde “İhale İşlemleri” menüsü altında erişime açılmıştır. Geliştirme ile alımlara duyuru imkânı getirilmesinin yanı sıra, alıma ilişkin bilgilerin EKAP’a kayıt edilmesi ve sonuç bilgisinin gönderilmesine ilişkin işlemler de sadeleştirilmiştir.

Doğrudan temin yoluyla yapılacak alımların duyurulması idarelerin takdirinde olup söz konusu alımlar duyuru yapılmaksızın da neticelendirilebilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili sayfaya linkden ulaşabilirsiniz.    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/YeniIhaleArama.aspx?qs=1&dt=true