hizmet alımlarında özel sektör iş deneyim belgesi

İhale soruları

İhaleyi kazanan sözleşme yapmak istemezse cezasız kurtulabilir mi?

20.03.2023 18:53
İhale süreçlerinde karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de ihaleyi kazanmasına rağmen sözleşme imzalamayanlar hakkında hangi yaptırımların uygulanacağı veya; Sözleşmeyi imzalamak istemiyorum ama ceza da almak istemiyorum, bu mümkün mü, sorusudur. İhaleye teklif verdikten sonra ihaleyi kazanmasına...

İhaleye başvurularda, EKAP işlem saati mi, idarenin mesai saati mi geçerlidir?

28.12.2022 12:01
İHALE İTİRAZ İhale süreçlerinde süreler önemlidir. Kesin haklı olsanız bile işlem yapmak için başvuru süresini kaçırdıysanız, BAŞVURU YOLLARI KAPANABİLMEKTEDİR.   Şikayet ve itirazen şikayet süreçleri de bu konunun sıkça görüldüğü alanlardandır.   Bu dosyada ihaleye şikayet sürecindeki...

Teklif geçerlilik süresi hesabında ihale günü sayılır mı?

23.12.2022 19:11
TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ Uzun süren ihale itiraz süreçlerinde, Teklifin verildiği zamandaki koşulların değişmesi nedeni ile isteklilerce teklifden vazgeçme istekleri olabilmektedir. Bu durumda teklif geçerlilik süresi gündeme gelmektedir. Bu durum bazen o kadar hassas bir durum yaratmaktadır ki,...

Şikayet dilekçesinde yazılmayan konular itirazen şikayet dilekçesinde yazılabilir mi?

23.12.2022 11:08
Kamu İhale Kurulunca bakılan uyuşmazlıklarda, şikayet konusunda belirtilmeyen konular itirazen şikayet incelemesinde, incelenmeden reddedilmektedir. Yargı yolu ile hak kaybı telafi edilebilmektedir ancak, uzun zaman alan yargılama sürecinde hak kayıpları da kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle şikayet...

Numune değerlendirmesinin istekli ile beraber yapılması hakkında KİK kararı

21.12.2022 17:22
Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında eğer nuune istenmişse, numune değerlendirmesinin de yapılarak kayıt altına alınması gerekmektedir.   Mevzuatta, numune değerlendirmesininin istekli ile beraber yapılmasını zorunlu kılan bir düzenleme olmamakla beraber,   KAMU İHALE KURULUNCA bu...

İhale tarihi ile ilan tarihi arasında kabul edilen işler iş deneyim belgesi olarak kullanılabilir mi?

21.12.2022 11:47
İş deneyim belgelerinin kamu ihalelerinde kullanılabilmesi sürelere bağlanmıştır. Yapım ihalelerinde son onbeş yıl düzenlemesi, hizmet ve mal alımlarında son beş yıl düzenlemesi mevcuttur. Sürenin başlangıcı ise, ihalenin ilk ilan tarihi veya davet tarihinden geriye doğru hesap edilmesi gerektiği...

Damga vergisinin sonradan yatırılmasında dikkat edilecek hususlar

16.12.2022 13:43
Özel sektör iş deneyim belgesi için düzenlenen sözleşmelerin damga vergilerinin zamanında yatırılmadığı gözlenmektedir. Bu durum ihaleye katılan firmalara sorun yaratmaktadır. Özel sektör iş deneyim belgesine ait sözleşme damga vergisi yatırılmadığından teklifi değerlendirme dışı kalan ve...

Ortak girişimlerde, iş deneyim belgesi ile verilebilecek en yüksek teklif hesabı

13.12.2022 09:34
İş deneyim belgesi istenen ihalelerde,  verilebilecek en yüksek teklif iş deneyim belgesi tutarı ile doğrudan ilgilidir.  Bu konuda zaman zaman da hesaplama zorluğu yaşandığı görülmüştür. Konuyu anlatan ve içinde elektronik hesaplama tablosu bulunan bir dosya hazırlanarak incelemenize...

KİK itirazen şikayet bedelleri geri alınabilecek

28.11.2022 17:27
Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayetler sonucu haklı çıkılması durumunda, şikayet bedellerinin geri alınması konusu uzun süredir ilgili çevrelerde konuşulan bir konu idi. Bu husus, zaman zaman da dava konusu edilen bir konuydu. Başvuru bedellerinin iade alınabilmesine yönelik düzenlemeler...

Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler kabul edilebilir mi?

27.11.2022 16:08
İhale tarih ve saatinde teklifler açıklandı, ihalede geçerli en düşük teklif, YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDE, Bu durumda  ihale komisyonu ne yapabilir? , Firmalar ne yapabilir? İhale komisyonu en düşük teklifi kabul edip ihaleye devam mı etmeli yoksa ihaleyi iptal mi etmelidir? Yaklaşık...
1 | 2 | 3 | 4 >>

İhalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi yürürlükte olan mevzuata göre yapılmaktadır.

İhaleye hazırlanırken ve teklif vermeden önce;  ihale ilan tarihi  – ihale davet tarihi ve ihale tarihi itibarı ile yürürlükte olan mevzuata göre belge hazırlanmasına dikkat edilmelidir.

Zira her türlü KİK kararları ve YARGI KARARLARI ’da,  uyuşmazlık konusu ihale ile ilgili yürürlükte olan mevzuatına göre karar verilmektedir.

Bu nedenle önceki yayımlanmış konusu ile ilgili MEVZUATI DEĞİŞEN ; KİK KARARLARI - YARGI KARARLARI – ile tarafımızdan yapılmış yorum ve paylaşımların  geçerli olmadığı ve emsal ve kaynak olarak kullanılamayacağı bilinmelidir.

 

Yeni kayıt yarat

KİTAPLARIM

 

KAMU İHALE SÜRECİ

HESAPLAMA ARAÇLARI