KESİN TEMİNATLARIN EKAP ÜZERİNDEN VERİLEBİLMESİ HAKKINDA

07.02.2024 13:47

Konuya ilişkin Kamu İhale Kurumu duyurusu aşağıda paylaşılmıştır.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin "Kesin teminat mektupları" başlıklı Ek 1 inci maddesinde; "(1) Uygulama yönetmelikleri ile bu Yönetmelik uyarınca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce verilecek kesin teminat mektupları 21 inci maddenin ikinci fıkrasında belirlenen yönteme uygun olarak düzenlenebilir. Söz konusu belgelerin elektronik ortamda sunulmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir ve Kurumca bu hususta zorunluluk getirilebilir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu kapsamda, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında düzenlenecek olan elektronik kesin teminat mektuplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üzerinden iletilebilmesine yönelik geliştirme 22.01.2024 tarihinde devreye alınmıştır.

Takasbank üzerinden elektronik kesin teminat mektubu sunulabilmesi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

  • İlgili idare tarafından EKAP’ ta yer alan “Kesin teminat mektupları” menüsünden elektronik kesin teminat mektupları sunabilecek isteklilerin belirlenmesi gerekmektedir.  
  • İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından,
    • EKAP’ta kullanıcı sayfasından ilgili ihaleye ilişkin İKN seçilip teminat işlemleri menüsünden Referans Numarası alınmalıdır.
    • Kesin teminat mektubu alınacak bankaya, Referans Numarası ile başvurarak elektronik kesin teminat mektubu düzenleme talebi iletilmelidir.
    • Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloda Referans Numarasına yer verilmelidir.

Uygulama konusunda destek  talep edenler 5057238467 ihale destek WhatsApp hattından bize ulaşabilirler.