İhale tarihi ile ilan tarihi arasında kabul edilen işler iş deneyim belgesi olarak kullanılabilir mi?

21.12.2022 11:47

İş deneyim belgelerinin kamu ihalelerinde kullanılabilmesi sürelere bağlanmıştır.

Yapım ihalelerinde son onbeş yıl düzenlemesi, hizmet ve mal alımlarında son beş yıl düzenlemesi mevcuttur.

Sürenin başlangıcı ise, ihalenin ilk ilan tarihi veya davet tarihinden geriye doğru hesap edilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Konu başlığında belirttiğimiz gibi, ilan veya davet tarihinden sonra (tabi ihale tarihinden önce) kabulü yapılan, MAL HİZMET VE YAPIM İŞLERİ'nin ihalelerde iş deneyim belgesi olarak kullanılıp kullanılamayacağı, Mevzuat düzenlemeleri ve KİK KARARI ile açıklanarak incelemenize sunulmuştur.

Dosyaya buradaki linkden ulaşabilirsiniz. https://shopier.com/14819708
Dosyaya ulaşmakta sorun yaşarsanız veya dosyayı inceledikten sonra ihtiyaç olursa                      0 505 723 84 67 ihale destek hattımızdan destek alabilirsiniz.