İhale Sürecinde Yanlışlıkla Verilen Düşük Tekliflerin Geri Çekilmesi

11.04.2023 06:44

İhale mevzuatı hükümleri, verilen teklifin geri alınamayacağını kesin bir şekilde belirtir. Ancak, bazı durumlarda yargı organları farklı bir bakış açısı benimseyebilir.

 

Öncelikle, ihaleye katılan bir firmanın, ciddi hesaplar yapmadan çok düşük bir teklif vermesi durumunda, bu işden büyük zarara uğrayacağı açıktır. Bu nedenle, düşük bir teklif vermenin, firmanın kendi karar sürecinde bir hata yapması anlamına geldiği söylenebilir.

 

Ancak, bu hata durumunda, firma teklifini geri çekebilir mi? İhale mevzuatı açısından, verilen teklifin geri alınamayacağı açıktır. Ancak, yargı organları, bazı istisnai durumlarda teklifin geri çekilebileceği yönünde kararlar vermiştir.

 

Sonuç olarak, ihale mevzuatı açısından, verilen teklifin geri alınamayacağı açıktır. Ancak, bazı istisnai durumlarda, yargı organları teklifin geri çekilebileceği yönünde kararlar verebilmektedir. Bu nedenle, bir firmanın yanlışlıkla çok düşük bir teklif vermesi durumunda, durumun ayrıntılı bir hukuki analizinin yapılması ve yargı organlarının önceki kararlarının incelenmesi önerilir.

 

Bu dosyada Mahkeme ve Danıştay tarafından verilen teklifin geri çekilebileceği konusundaki hukuki değerlendirmeleri-kararları  incelemenize sunulmuştur.

Dosyaya bu linkden ulaşabilirsiniz https://shopier.com/16921351

 

 

 

Ancak, bu hata durumunda, firma teklifini geri çekebilir mi? İhale mevzuatı açısından, verilen teklifin geri alınamayacağı açıktır. Ancak, yargı organları, bazı istisnai durumlarda teklifin geri çekilebileceği yönünde kararlar vermiştir.
 
Örneğin, Danıştay'ın 4. Dairesi, 2012 tarihli bir kararında, bir firmanın yanlışlıkla çok düşük bir teklif vermesi durumunda, teklifini geri çekebileceği yönünde karar vermiştir. Bu kararda, firmanın teklif verme sürecinde bir hatası olduğu ve bu hatanın düzeltilmesine izin verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
 
Benzer şekilde, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin 2017 tarihli bir kararında, bir firmanın yanlışlıkla çok düşük bir teklif vermesi durumunda, teklifini geri çekebileceği yönünde karar verilmiştir. Bu kararda, firmanın hata yapma hakkının olduğu ve bu hatanın düzeltilmesine izin verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
 
Sonuç olarak, ihale mevzuatı açısından, verilen teklifin geri alınamayacağı açıktır. Ancak, bazı istisnai durumlarda, yargı organları teklifin geri çekilebileceği yönünde kararlar verebilmektedir. Bu nedenle, bir firmanın yanlışlıkla çok düşük bir teklif vermesi durumunda, durumun ayrıntılı bir hukuki analizinin yapılması ve yargı organlarının önceki kararlarının incelenmesi önerilir.İhale mevzuatı hükümleri, verilen teklifin geri alınamayacağını kesin bir şekilde belirtir. Ancak, bazı durumlarda yargı organları farklı bir bakış açısı benimseyebilir.
 
Öncelikle, ihaleye katılan bir firmanın, çok düşük bir teklif vermesi durumunda, ihaleyi kazanma şansının oldukça düşük olduğunu bilmelidir. Bu nedenle, düşük bir teklif vermenin, bir firmanın kendi karar sürecinde bir hata yapması anlamına geldiği söylenebilir.
 
Ancak, bu hata durumunda, firma teklifini geri çekebilir mi? İhale mevzuatı açısından, verilen teklifin geri alınamayacağı açıktır. Ancak, yargı organları, bazı istisnai durumlarda teklifin geri çekilebileceği yönünde kararlar vermiştir.
 
Örneğin, Danıştay'ın 4. Dairesi, 2012 tarihli bir kararında, bir firmanın yanlışlıkla çok düşük bir teklif vermesi durumunda, teklifini geri çekebileceği yönünde karar vermiştir. Bu kararda, firmanın teklif verme sürecinde bir hatası olduğu ve bu hatanın düzeltilmesine izin verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
 
Benzer şekilde, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin 2017 tarihli bir kararında, bir firmanın yanlışlıkla çok düşük bir teklif vermesi durumunda, teklifini geri çekebileceği yönünde karar verilmiştir. Bu kararda, firmanın hata yapma hakkının olduğu ve bu hatanın düzeltilmesine izin verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
 
Sonuç olarak, ihale mevzuatı açısından, verilen teklifin geri alınamayacağı açıktır. Ancak, bazı istisnai durumlarda, yargı organları teklifin geri çekilebileceği yönünde kararlar verebilmektedir. Bu nedenle, bir firmanın yanlışlıkla çok düşük bir teklif vermesi durumunda, durumun ayrıntılı bir hukuki analizinin yapılması ve yargı organlarının önceki kararlarının incelenmesi önerilir.İhale mevzuatı hükümleri, verilen teklifin geri alınamayacağını kesin bir şekilde belirtir. Ancak, bazı durumlarda yargı organları farklı bir bakış açısı benimseyebilir.
 
Öncelikle, ihaleye katılan bir firmanın, çok düşük bir teklif vermesi durumunda, ihaleyi kazanma şansının oldukça düşük olduğunu bilmelidir. Bu nedenle, düşük bir teklif vermenin, bir firmanın kendi karar sürecinde bir hata yapması anlamına geldiği söylenebilir.
 
Ancak, bu hata durumunda, firma teklifini geri çekebilir mi? İhale mevzuatı açısından, verilen teklifin geri alınamayacağı açıktır. Ancak, yargı organları, bazı istisnai durumlarda teklifin geri çekilebileceği yönünde kararlar vermiştir.
 
Örneğin, Danıştay'ın 4. Dairesi, 2012 tarihli bir kararında, bir firmanın yanlışlıkla çok düşük bir teklif vermesi durumunda, teklifini geri çekebileceği yönünde karar vermiştir. Bu kararda, firmanın teklif verme sürecinde bir hatası olduğu ve bu hatanın düzeltilmesine izin verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
 
Benzer şekilde, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin 2017 tarihli bir kararında, bir firmanın yanlışlıkla çok düşük bir teklif vermesi durumunda, teklifini geri çekebileceği yönünde karar verilmiştir. Bu kararda, firmanın hata yapma hakkının olduğu ve bu hatanın düzeltilmesine izin verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
 
Sonuç olarak, ihale mevzuatı açısından, verilen teklifin geri alınamayacağı açıktır. Ancak, bazı istisnai durumlarda, yargı organları teklifin geri çekilebileceği yönünde kararlar verebilmektedir. Bu nedenle, bir firmanın yanlışlıkla çok düşük bir teklif vermesi durumunda, durumun ayrıntılı bir hukuki analizinin yapılması ve yargı organlarının önceki kararlarının incelenmesi önerilir.