Makale arşivi

EKAP üzerinden başvuruların süre bakımından geçersiz sayıldığı durumlar

13.06.2023 00:00
İHALE İTİRAZ İhale süreçlerinde süreler önemlidir. Kesin haklı olsanız bile işlem yapmak için başvuru süresini kaçırdıysanız, BAŞVURU YOLLARI KAPANABİLMEKTEDİR.   Şikayet ve itirazen şikayet süreçleri de bu konunun sıkça görüldüğü alanlardandır.   Bu dosyada ihaleye şikayet sürecindeki...

Sınır değerin üzerindeki vergi borcu; ihale günü ödenirse, ihale tarihi itibarı ile vergi borcu yoktur yazısı alınabilir mi?

30.04.2023 21:22
İhale Sürecinde Vergi Borcu: Önemli Bir Konu İhale süreci, birçok firmanın iş yapma fırsatlarını elde ettiği ve büyüme fırsatlarını değerlendirdiği önemli bir süreçtir. Ancak, ihalelere katılmak isteyen firmaların ihale ilanında belirtilen tüm şartları ve gereklilikleri dikkatlice okumaları...

İhale Sürecinde Yanlışlıkla Verilen Düşük Tekliflerin Geri Çekilmesi

11.04.2023 06:44
İhale mevzuatı hükümleri, verilen teklifin geri alınamayacağını kesin bir şekilde belirtir. Ancak, bazı durumlarda yargı organları farklı bir bakış açısı benimseyebilir.   Öncelikle, ihaleye katılan bir firmanın, ciddi hesaplar yapmadan çok düşük bir teklif vermesi durumunda, bu işden büyük...

İhale Danışmanı, İhale Sürecinde Profesyonel Yardım

04.04.2023 13:20
İhale Danışmanı: İhale Sürecinde Profesyonel Yardım Kamu kurumları veya özel sektör firmaları tarafından yapılan ihaleler, birçok farklı aşamadan geçer ve süreç oldukça karmaşıktır. İhale sürecinde birçok detay ve prosedür bulunur. Bu nedenle, ihale sürecinde bir ihale danışmanı ile çalışmak...

İhaleyi kazanan sözleşme yapmak istemezse cezasız kurtulabilir mi?

20.03.2023 18:53
İhale süreçlerinde karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de ihaleyi kazanmasına rağmen sözleşme imzalamayanlar hakkında hangi yaptırımların uygulanacağı veya; Sözleşmeyi imzalamak istemiyorum ama ceza da almak istemiyorum, bu mümkün mü, sorusudur. İhaleye teklif verdikten sonra ihaleyi kazanmasına...

Teklif geçerlilik süresi hesabında ihale günü sayılır mı?

23.12.2022 19:11
TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ Uzun süren ihale itiraz süreçlerinde, Teklifin verildiği zamandaki koşulların değişmesi nedeni ile isteklilerce teklifden vazgeçme istekleri olabilmektedir. Bu durumda teklif geçerlilik süresi gündeme gelmektedir. Bu durum bazen o kadar hassas bir durum yaratmaktadır ki,...

Şikayet dilekçesinde yazılmayan konular itirazen şikayet dilekçesinde yazılabilir mi?

23.12.2022 11:08
Kamu İhale Kurulunca bakılan uyuşmazlıklarda, şikayet konusunda belirtilmeyen konular itirazen şikayet incelemesinde, incelenmeden reddedilmektedir. Yargı yolu ile hak kaybı telafi edilebilmektedir ancak, uzun zaman alan yargılama sürecinde hak kayıpları da kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle şikayet...

Numune değerlendirmesinin istekli ile beraber yapılması hakkında KİK kararı

21.12.2022 17:22
Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında eğer nuune istenmişse, numune değerlendirmesinin de yapılarak kayıt altına alınması gerekmektedir.   Mevzuatta, numune değerlendirmesininin istekli ile beraber yapılmasını zorunlu kılan bir düzenleme olmamakla beraber,   KAMU İHALE KURULUNCA bu...

İhale tarihi ile ilan tarihi arasında kabul edilen işler iş deneyim belgesi olarak kullanılabilir mi?

21.12.2022 11:47
İş deneyim belgelerinin kamu ihalelerinde kullanılabilmesi sürelere bağlanmıştır. Yapım ihalelerinde son onbeş yıl düzenlemesi, hizmet ve mal alımlarında son beş yıl düzenlemesi mevcuttur. Sürenin başlangıcı ise, ihalenin ilk ilan tarihi veya davet tarihinden geriye doğru hesap edilmesi gerektiği...

İŞ DENEYİM BELGESİ

19.12.2022 00:00
İş deneyim belgesi. Yapım ihaleleri, hizmet alımları ve mal alım ihalelerinde yeterlik sağlamak için önemli bir kriterdir. İki çeşit iş deneyim belgesi olabilir. Kamu kurumlarına yapılan işlerden elde edilebilir. Özel sektörde yapılan işlerden elde edilebilir. Kamu kurumları tarafından...
Öğeler: 1 - 10 / 221
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>