MAKALE

27.04.2016 10:42

ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAYAN MAL TESLİM EDİLMESİ

 

Uygulamada zaman zaman karşılaşılan bir durum olarak, teknik şartnameye uygun olmayan mal teslim edilmesi veya iş yapılması halinde konu, Muayene ve Kabul şartları içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

           Muayene ve kabul işlemleri bilindiği üzere;

·           Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliği,

·           Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği,

·           Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği,

·           Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği,

Esaslarına uygun olarak yapılmalıdır.

 

Ayrıca :

 

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ ve HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ de muayene ve kabullere ilişkin hükümler içermektedir.

 

Yürürlükteki mevzuata uygun olmayan şekilde hareket ederek teknik şartnameye uygun olmayan mal veya işi teslim alan idare görevlileri hakkında ve yükleniciler konusunda aşağıdaki Yargıtay kararının bir fikir vereceği değerlendirilmektedir.

 

“.......Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya sözleşmede belirtilen şartlara göre verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul edilmesi” kapsamında kaldığı, 

 

ü  söz konusu suçun özel faillik niteliği taşıyan kimselerce 

 

ü  yani edimin ifası sürecinde görev alan ilgili kamu görevlilerince işlenebileceğinde bir tereddüt bulunmadığının kabulünün gerektiği,

 

ü  Bu itibarla 5237 sayılı TCK'nın 40/2. maddesine göre özgü suç niteliğinde olan ve TCK'nın 236/2-e maddesi uyarınca edimin ifası sürecinde görev alan kamu görevlileri tarafından işlenebilen edimin ifasına fesat karıştırma suçuna iştirak eden

 

ü  diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri dikkate alınarak, ihaleyle üstlenilen işin görülmesinde kullanılan araçların sözleşme ve teknik şartnameye uygun olup olmadığının tespiti ve denetiminde görevli belediye görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunularak, ……………………”

 

diye devam ediyor.

             Görüldüğü üzere;

 

             İdare görevlileri hakkında, edimin ifasına fesat karıştırma suçundan,

 

            Diğer kişiler yani yükleniciler hakkında ise, azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabileceklerinden bahsedilmektedir.

 

            İhale sürecindeki tüm iş ve işlemlerin nasıl yapılacağı mevzuatında açıkça belirtilmiştir. Kısa bir araştırma ile herkesin bu bilgilere ulaşması mümkündür.

  

                                            www.ihaledestek.com    İhale danışmanı | ihale uzmanı | Mustafa AYAN