KISMİ TEKLİFE AÇIK İHALELERDE GEÇİCİ TEMİNATIN GELİR KAYDEDİLMESİ

28.10.2019 16:48

Kısmi Teklife Açık İhale

Kısmi teklife açık ihalelerde,  gelişen durumlara ve ticari ihtiyaçlara göre isteklilerce değişik davranışlar sergilenebilmektedir.

Mesela, Bir istekli tarafından 3 kısımdan oluşan bir ihalede 3 kısıma da teklif verilmiş,

Geçici teminatı 3 kısım için verilen teklifi karşılayacak miktarda, hatta bundan da fazla verilmiş ve 2 kısım ihale üzerinde kalmıştır.

Sözleşmeye davet edilmiş ancak ticari gerekleri nedeni ile sözleşme imzalamaya gitmemiştir.

Benzer durumlarda, idareler farklı uygulamalar yapabilmektedirler.

Sorular;

 •     Geçici teminatın tamamı mı gelir kaydedilecektir?
 •  
 •     Teklif bedellerinin tamamının %3 karşılığımı gelir kaydedilecektir ?
 •  
 •    İsteklinin üzerinde kalan kısımların teklif bedellerinin %3 karşılığımı gelir kaydedilecektir.
 •  
 •     Geçici teminatın ne kadarı istekliye iade edilecektir.
 •  
 •     Yasaklama işlemi olacak mıdır, süreç nasıl yürüyecektir?
 •  
 •     İstekli bu durum karşısında nereye nasıl müracaat edecektir.
 •  
 •     İstekli idarenin bu uygulamasına karşı doğrudan mahkemeye dava açarsa ne olur.
 •  
 •     İSTEKLİ ÜZERİNDE KALAN İKİ KISIM İHALENİN BİRİNDE SÖZLEŞME İMZALASA DİĞERİNDE İMZALAMASAYDI SÜREÇ NASIL OLUR?
 •  
 •     İsteklinin hakları nelerdir, haklarını nasıl koruyacaktır.

 

İnceleme konusu 0051