KAMU İHALELERİNDE ŞARTNAMELER

14.12.2020 11:19

Kamu ihalelerinde meydana gelen uyuşmazlıklar veya ihale komisyonlarının tartışmalı kararların gerekçelerine baktığımızda karşımıza

öncelikle teknik şartnamelerdeki düzenlemeler veya idari şartnamelerdeki düzenlemeler çıkmaktadır.

Ana esas bu düzenlemelerin herkes tarafından anlaşılabiliyor olmasıdır. Yani yazılı olan metinden okuyan herkes aynı şeyi anlamalıdır.

Okuyan herkes okuduğu metinden farklı anlam çıkarıyorsa, veya bazı tarafların inisiyatifine bırakılmış net olmayan düzenlemeler varsa orada sorun var demektir.

Bu durum 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun temel ilkelerine de aykırıdır.

Belirtmiş olduğumuz nedenlerden dolayı ihaleye katılmadan önce şartnameler çok dikkatli incelenmelidir.

Tespit edilen hususlar varsa, yasal süreleri içerisinde  dokümana şikayette bulunulmalı veya idareden açıklama istenmelidir.

Aksi takdirde son pişmanlık veya geç tespit fayda etmeyecektir