İHALE DANIŞMANLIĞI ANKARA

06.11.2019 11:29

İHALE DANIŞMANI

İHALE DANIŞMANLIĞI,

KAMU İHALELERİNE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİ FİRMALARA; KAMU İHALE SÜREÇLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARDA MEVZUATA DAYALI REHBERLİK YAPMAK DEMEKTİR.

 • Firmalar açısından İhale süreci; ihale ilanının görülmesi veya ihaleye davetle başlayan basit ama aynı zamanda uzun ve karmaşık süreçtir.
 • İhale süreci, ihaleyi kazanan firma için işin yerine getirilmesi ve varsa garanti süresi sonunda kesin teminatın geri alınması ile sona eren bir süreçtir.

İhale danışmanlığı ankara,

Yapım işleri hakkında ayrıca mevzuatında,

Yüklenici ve alt yükleniciler, işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur.

Düzenlemesi mevcuttur. Yani süreç kesin kabulden itibaren 15 yıl sürebilmektedir.

 • Diğer ihaleye katılanlar açısından ise,
 • İhalede ikinci olan firma için, ihale süreci, birinci olan firmanın sözleşmeyi imzalaması ile sona erer.
 • Diğer katılımcı firmalar için, kesinleşen ihale kararı hakkında itiraz süreçlerinin sona ermesi ile sona eren bir süreçtir.

        İHALEYE KATILAN FİRMALARIN MUTLAKA BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR,

 • Her ihale bir kanun maddesine göre uygulanır ve bu nedenle her ihalenin uygulama şartları farklılık gösterebilir. Sürece ilişkin mevzuat hükümleri bilinmelidir.
 • İhaleye teklif hazırlanmasında uygulanacak mevzuat hükümleri bilinmelidir.
 • İhale dokümanları ayrıntılı incelenmeli ve idarenin ne istediği tam olarak anlaşılmalıdır.
 1. Zira idareler de yanlış veya eksik doküman hazırlayabilmektedir.
 2. İhale dokümanlarında yazılı hususlar taraflar tarafından farklı anlaşılabilmektedir.
 3. İşi kazanmanız halinde, sözleşme sürecinde uygulanacak şartlar kesin olarak ayrıntılı analiz edilmeli ve maliyeti etkileyecek tüm parametreler değerlendirilmelidir. İhaleyi bir kazanalım da sonra bakarım şeklinde yaklaşımlar firmayı batırmaktadır.
 4. Yapılacak tüm bu çalışmalardan sonra maliyet ve kar oranı tespit edilerek teklif fiyatı hazırlanmalıdır.

İHALE DANIŞMANINDAN HANGİ KONULARDA DESTEK ALABİLİRSİNİZ

 • Yukarıda bahsettiğimiz ihale süreçlerinde esas olan mevzuat hakkında eğitim alabilirsiniz.
 • Firmaların ihale departmanlarında çalışan personele eğitim aldırabilirsiniz.
 • Firmaların ihale departmanlarında çalışan personelin ihale süreçlerine esas mevzuat hakkındaki bilgi birikimlerinin yeterli olup olmadığını test ettirebilirsiniz.

İHALE SÜREÇLERİNDE

 • İhale ilan veya davet tarihinden, ihalenin yapılmasına kadar olan süreçte, rekabet koşullarının ihlal edildiği veya  ihale dokümanlarında yanlış veya eksiklikler bulunduğu veya mevzuata aykırı düzenlemeler bulunduğu gibi sebeplerle zeyilname düzenlenmesi amaçlı ihale dokümanlarına itiraz  edilmesi konularında destek alabilirsiniz.
 • İhale dokümanına uygun teklif zarfı hazırlanması için destek alabilirsiniz
 • Tekliflerin teslim alınması, tekliflerin değerlendirilmesi, aşırı düşük teklif işlemleri ve sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süreçte, İdarelerce/ihale komisyonlarınca;
 •  
 1. Mevzuat hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı,
 2. Mevzuat hükümlerinin uygulanmasında eksik olup olmadığı,
 3. Mevzuat hükümlerinin yanlış yorumlanarak yanlış kararlar alınıp alınmadığı,
 4. İdarelerce/ihale komisyonları tarafından, bilerek veya bilmeyerek; haklı olmanıza rağmen aleyhinize sonuç doğuran kararlar alınarak hak kayıplarına uğratılıp uğratılmadığınız,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Gibi konularda mevzuattan kaynaklanan haklarınız olup olmadığı ve bu haklarınızı nasıl kullanacağınız konusunda destek alabilirsiniz
 • Sözleşmenin imzalanmasına müteakip sözleşmenin uygulanma sürecinde, sözleşmenin yönetilmesi, yani işin yapılma sürecinde mevzuattan kaynaklanan haklarınızın neler olduğu konusunda destek alabilirsiniz.
 •  
 • İhale sürecinin başlamasından sözleşme imzalanmasına kadar olan süreç için gerek idareye gerekse Kamu İhale kurumuna itiraz edilmesi, Kamu İhale Kurumunun kararlarına karşı idari yargı yolunun kullanılma yöntemleri hakkında destek alabilirsiniz.
 •  
 • Sözleşmenin yürütülmesi safhasında yine idareye müracaat ve gerektiği hallerde uyuşmazlık konularının adli yargıya taşınması konusunda teknik destek alabilirsiniz.
 •  
 • Yukarıda bahsettiğimiz süreçlerin nasıl yürütüleceği, ilgili mevzuatlarında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Mevzuattan kaynaklanan hakların nasıl kullanılacağı da şekil ve süre şartları ile ayrıntılı belirlenmiştir. Tespit edilmiş kurallara uygun olmayan hak arayışları başlamadan sona ermekte ve hak kayıpları yaşanmaktadır. Bu konu asla gözardı edilmemelidir.
       
Mustafa Ayan 0  505 723 84 67
 
 
Bu makalenin Mustafa Ayan Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerinden izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması yasaktır. 

       İhale danışmanlığı ankara,