DEVREDİLEN İŞLERDE ALT YÜKLENİCİ İŞ DENEYİM BELGESİ

30.09.2019 08:58

2019/DK.D-205

DEVREDİLEN İŞLERDE ALT YÜKLENİCİ İŞ DENEYİM BELGESİ

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında devredilen işlerden elde edilen alt yüklenici iş deneyim belgelerinin ihalelerde kullanımına ilişkin olarak;

4735 sayılı Kanun kapsamında devredilen sözleşmelerde; devir sonrasında da aynı alt yüklenici ile işe devam edilmesi halinde, 

alt yüklenicilik sözleşmesindeki işin kapsam ve niteliğinin aynı kalması kaydıyla, 

devir öncesi ve sonrası gerçekleştirilen işlere ilişkin düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgeleri ve devir işlemine ilişkin belgelerin başvuru veya teklif kapsamında birlikte sunulması durumunda, 

söz konusu alt yüklenici iş bitirme belgelerinin tutarları toplanmak suretiyle değerlendirmeye alınmasına,


   Oybirliği ile karar verilmiştir.