ÖZEL SEKTÖRE İHALE EĞİTİM VE DANIŞMANLIĞI

 
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMALARI ( E-İHALE)
 
ELEKTRONİK EKSİLTME UYGULAMALARI
 
SUNULMAYACAK BELGELER ?
 
İhale nedir?
 
Kamu kurumları ihtiyaçlarını nasıl tespit ederler?
 
İhtiyaçlarını nasıl tedarik ederler?
 
Kamu idarelerinin uyguladıkları  ihale ve tedarik usülleri nelerdir?
 
Açık ihale nedir?
 
Belli istekliler arasında ihale nedir?
 
Pazarlık ihalesi nedir?
 
Doğrudan temin nedir?
 
Her isteyen istediği ihaleye katılabilirmi?
 
EKAP ta işlem yapabilmek için nasıl protokol yapılır?
 
İhaleler nasıl takip edilir?
 
İhale ilanlarına ve ihale dokümanına itiraz edilebilirmi?
 
İhale dosyaları nelerden oluşur?
 
Teknik şartname nasıl incelenir?
 
İdari şartname nasıl incelenir?
 
Sözleşme tasarısı nasıl incelenir?
 
İhalede ortak girişim nedir?
 
İş deneyim belgesi nedir?
 
Geçici teminat ve kesin teminat nedir, ne zaman geri alınır?
 
İhale teklif zarfı nasıl hazırlanır?
 
Teklif zarfına hangi evraklar konulur?
 
İhale teklif zarfı nasıl teslim edilir.
 
İdareye teslim edilen teklif zarfı geri alınabilirmi?
 
Teklif idareye teslim edildikten sonra ihaleden çekinebilirmiyiz /vazgeçebilirmiyiz?
 
İhale komisyonları nasıl kurulur, nasıl çalışır, nasıl karar alır?
 
İhale sürecinde haklarımızı nasıl korururz?
 
İhale komisyon kararlarına itiraz edebilirmiyiz.?
 
İhale itirazları nerelere ve ne zaman yapılır?
 
İhale komisyon kararları değişirmi?
 
İhale sözleşmesi nasıl imzalanır?
 
İhale konusu işler nasıl muayene edilir, nasıl kontrol edilir, nasıl teslim alınır.
 
Sözleşme sürecinde ceza uygulaması varmıdır?
 
Ödemeler ne zaman alınır?
 
Kesin teminat ne zaman geri alınır?
 
Garanti süresinde sorumluluklarımız devam eder mi?