İhale konuları

İhale konuları

İdarelerin hizmet işlerini SGK ya bildirim sorumluluğu

30.10.2017 10:29
SGK İhale Bildirimi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90’ıncı maddesinde yer alan; “Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü...