Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler kabul edilebilir mi?

27.11.2022 16:08

İhale tarih ve saatinde teklifler açıklandı, ihalede geçerli en düşük teklif, YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDE,

Bu durumda  ihale komisyonu ne yapabilir? , Firmalar ne yapabilir?

İhale komisyonu en düşük teklifi kabul edip ihaleye devam mı etmeli yoksa ihaleyi iptal mi etmelidir? Yaklaşık maliyetin yüzde kaç üstündeki teklifler kabul edilebilir?

İhale komisyonu teklifleri kabul etti.

Konuya ilişkin mevzuat hükümleri ve KİK kararları, hazırladığımız dosya ile incelemenize sunulmuştur.

Dosyaya ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz.  https://shopier.com/14457176