VERGİ BORCU,SGK BORCU,

09.11.2019 15:22

VERGİ BORCU-SGK BORCU SINIRLARI

 

4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelerde; 

 

İhale sözleşmesi için SGK BORCU sınırı; 

İhale sözleşmesi için VERGİ BORCU sınırı;  

Teklif mektubu hataları; 

Bilanço hataları; 

Geçici teminat mektubu hataları;  

Banka referans mektubu hataları;                    

Ticaret odası belgesi hataları; 

İmza sirküsü hataları; 

Vekaletname hataları;

İş deneyim belgesi hataları;

Kapasite raporu hataları;                

İSO 9000 belgesi hataları; 

Yetki belgesi hataları  

 

ÖZEL DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULARDIR