TEKLİF ZARFINDAN BOŞ TEKLİF ÇIKMASI

30.11.2020 13:57
TEKLİF ZARFINDAN BOŞ TEKLİF ÇIKMASI
 
1. Teklif zarfından bir adet imzasız, kaşesiz, doldurulmamış teklif mektubu çıkması 
 
2. Teklif zarfından bir adet imzalı kaşeli doldurulmuş teklif mektubu ve kaşesiz imzasız doldurulmamış teklif mektubu çıkması 
 
3. Teklif zarfından bir adet imzalı kaşeli doldurulmuş teklif mektubu ve kaşeli imzalı fakat fiyat doldurulmamış teklif mektubu çıkması
 
4. Teklif zarfından 2 adet imzalı kaşeli fiyat teklifi yazılı teklif mektubu çıkması
 
Bu örnekler bir kaç olasılıkla daha çoğaltılabilir.
 
Teklif zarfı içerisinde yukarıdaki örneklere benzer durumlar sıkça yaşanabilmektedir.
 
Bu durumların hepsi ayrı ayrı kendi şartlarında değerlendirilerek karar veilmelidir.
 
Ancak düz mantık anlaşılan husus,
 
Bu durum, teklif fiyatlarının açıklanmasından sonra oluşan tabloya göre BOŞ TEKLİF MEKTUBUNUN TEKLİF ZARFLARI AÇILDIKTAN SONRA BİR ŞEKİLDE DOLDURULARAK , İHALEDE EN DÜŞÜK TEKLİFİN VERİLMESİNİ SAĞLAMAK AMACINA YÖNELİK  güçlü bir gösterge olarak değerlendirilebilir.
 
Bu davranış, yasak fiil ve davranışlardandır
 
Hedefi, ihalede kendi lehlerine haksız bir rekabet oluşturmaktır. 
 
Bu nedenle de bu türden bir rekabet ihlali ve bunun görmezden gelinmesi, istekli konumundaki şirket ile ihale komisyon üyeleri arasındaki anlaşmaya işaret edecek veya ihale komisyon üyelerini zan altında bırakacaktır. 
 
Meydana gelen durumun sonuçları ağırdır. Böyle bir hata yapılmamalıdır. O nedenle sehven meydana gelen bazı durumlarda durum detaylı incelenerek karar veilmesi gerekmektedir.