TEKLİF ZARFINA KONULACAK BELGELER

15.03.2020 18:25
TEKLİF ZARFLARINA HANGİ BELGELER KONULACAKTIR:
 
İdareler tarafından yeterlik   değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranacak kriterlerin ihale ilanında ve idari şartnamede açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
 
Ayrıca idari şartnamede mevcut olan düzenlemeler doğrultusunda,
 
Teknik şartnamelerde, teklif zarfında sunulacağı belirtilen belgeler de teklif zarfına konulmalıdır.
 
Elektronik ihalelerde de bu belgelerin beyan edilmesi gerekmektedir.
 
İdari şartnamede veya teknik şartnamede:
 
"....................Teklif zarfında belirtilecektir"  ifadesi   mevcutsa eğer,  söz konusu belgelerin teklif zarfına konulup konulmayacağı tereddüt oluşturmuş ve bazı istekliler belgeleri teklif zarfına koymamış, bazıları ise teklif zarfına koymuştur.
 
İdare söz konusu belgeleri teklif zarfına koymayan isteklilerin tekliflerini değerlendirme dışı bırakmış ve yeterli geçerli teklif kalmadığı gerekçesi ile ihaleyi iptal etmiştir.
 
Teklifi geçerli olan istekli bu duruma itiraz etmiştir.
 
Kamu İhale Kurulunca yapılan değerlendirme oldukça ilginç olmuştur.