Teklif mektubundaki imza ile imza sirkülerindeki imzanın farklı olması

09.11.2017 14:30

Başvuru sahibinin iddiası imzanın ikrar edilmesi sebebiyle yargı içtihatlarına göre kabul edilmesi gerektiği yönündeyse de, teklif mektubu üzerindeki imzanın .......ya ait olmadığı hususunun  ihtisas sahibi resmi bir merci tarafından teknik imkân ve yöntemler kullanılarak hazırlanan uzman raporuyla farklılığı tespit edilmiş olursa ne olur