TAŞERON SÖZLEŞMESİ İŞ DENEYİM BELGESİ OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

28.10.2019 15:10

Kamu ihalesi yüklenicilerine taşeronluk yapanların sözlşemelerinin iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesi için mevzuata uygunluğunun inceklenmesi gereklidir. Alt yüklenicilik veya taşeronluk işlerinin iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesi için belli kriterler vardır.

Geriye dönük olarak evrak düzenlenmesi mevzuata uygun olmadığı gibi mevzuat şartları açısından da mümkün değildir.

Bu nedenle işe başlar iken doğru hareket edilmesi gerekmektedir.

Son zamanlarda sıkça, taşeron sözleşmelerinin iş deneyim belgesi olarak kullanılmasından kaynaklı durumlarla karşılaşmaktayız...

Yani bir ticari işletme diğer bir ticari işletme ile sözleşme yapıyor, işi teslim ediyor, faturasını kesiyor ve diğer yükümlülüklerini yerine getirerek işi tamamlıyor.

 

Ancak burada dikkat edilmeyen bir konu var. 

İş veren olan işletmenin yaptırdığı iş, 4734 sayılı ihale kanunu kapsamında yüklenicisi olduğu bir  işse eğer o zaman sorun çıkıyor.

Eğer o ihalede alt yüklenici kullanılmasına izin varsa idarenin onayı ile alt yüklenici kullanılabiliyor ve resmi alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenebiliyor.

Eğer ihalede alt yüklenici kullanılmasına izin yoksa ve yüklenici idareden izinsiz işi başkasına sözleşme ile yaptırmışsa bu işlemden doğan deneyimlerin iş deneyim belgesi olarak kullanılması KİK tarafından mevzuata uygun bulunmuyor.

İhale komisyonlarının ve isteklilerin çoğu zaman bu durumların farkına varmadıkları da anlaşılmaktadır.  İnceleme konuları 004