ÖZEL SEKTÖR İŞ DENEYİM BELGESİ

15.12.2019 10:28

İŞ DENEYİM BELGESİ

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE ÖZEL SEKTÖR İŞ DENEYİM BELGESİ

 

İhale destek bilgi no: 2139011255

İş deneyim belgeleri ihalelere katılımda önemli bir yeterlik kriteridir.

İş deneyim belgesi, kamuda yapılan bir işe ait olabileceği gibi özel sektörde gerçekleştirilen bir işe de ait olabilir.

Kamudan alınan iş deneyim belgeleri, 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi kurumlara yapılan işlerden elde edilen belgelerdir. Ekap’a kayıtlıdır. 

Özel sektör iş deneyim belgeleri ise adı üstünde, Özel sektöre yapılan işlerden elde edilen belgelerdir.

Yapılan işlerin ihalelerde iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesi için mevzuatta belirtilen şekilde bazı evraklarla kanıtlanması gerekmektedir.

Bu evrakların da eksiksiz olarak, elektronik ihalelerde beyan edilmesi, zarflı ihalelerde teklif zarfında sunulması gerekmektedir.

BU EVRAKLAR NELERDİR ?

DETAYLAR, MEVZUAT VE DANIŞTAY KARARLARI KAPSAMINDA AŞAĞIDA LİNKİNİ VERDİĞİMİZ DOSYADA AÇIKLANMIŞTIR.

 

İhale destek bilgi no:
2139011255
                DOSYA

Mustafa Ayan Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri notu:

Konuyu incelediğiniz tarih itibarı ile söz konusu mevzuatta değişiklik olup olmadığı kontrol edilmelidir.