Özel sektör iş deneyim belgelerinde sözleşme damga vergisi

21.11.2022 14:15

SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ

Hizmet alımlarında özel sektör iş deneyim belgesi olarak kullanılacak belgeler içerisine sözleşmeye ait damga vergisinin yatırılması gerektiği,

 20/06/2021-31517 sayılı resmi gazete ile mevzuata dahil edilmiştir. Düzenleme 05/07/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sözleşme damga vergisinin, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önceki sözleşmelerde de yatırılması gerekir mi?

Konuya ilişkin mevzuat hükümleri ve uyuşmazlık kararları, hazırladığımız dosya ile incelemenize sunulmuştur.

Dosya linki: https://shopier.com/14358855