Ortak girişimlerde ortakların EKAP kaydı

06.10.2018 13:18

Ortak girişimlerde tüm ortakların EKAP kaydı zorunlumudur?

İhale isteklisi İş Ortaklığı olarak katıldıkları ihalede, özel ortağın EKAP kaydı bulunmadığı gerekçesiyle idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, 

Ancak pilot ortağın EKAP üzerinden işlemleri gerçekleştirebileceği, ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’da öngörülen EKAP işlemlerine ilişkin her türlü şartın sağlanmış olacağı ve,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinde ve İdari Şartname’nin 4’üncü maddesinde ortak girişimlerde ortaklarının tamamının EKAP’a kayıtlı olmasının zorunlu olduğu ibaresinin yer aldığı fakat düzenlemeye uyulmaması durumunda bir idari yaptırım veya tedbirin bulunmadığı,

Bu nedenle, özel ortağın EKAP kaydı bulunmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olmadığı iddiaları ile itirazda bulunmuştur.

Bu arada özel ortağın da ekap kaydı gerçekleştirilmiştir.

İhale süreçleri özel dikkat ve itina gösterilmesi gereken süreçlerdir.

Ticari hayatında belki de en avantajlı durumu yakalayan istekli, teklif hazırlarken yapacağı hatalar nedeni ile bu fırsatı kaçırmış olacaktır.

Herkesin her konuyu en ince ayrıntısına kadar bilmesi gerçekten zordur. İmkansız değildir ama vakit ayırmak, incelemek, çalışmak ve bunun devamının sağlanması gereklidir.

Ancak günümüzde her konuda profesyonel danışmanlık hizmetleri ile ihtiyaç duyulan konularda yıllara dayanan tecrübe ve bilgiye küçük maliyetler ile ulaşmak mümkündür.

Bu işin maliyeti ve hatalar nedeni ile kaçırılan fırsatlar düşünüldüğünde doğru olan davranış şekli görülmektedir.

Ortak girişimlerde tüm ortakların ekap kaydı zorunlumudur yoksa zaten idarenin muhatabı olan pilot ortağın ekap kaydının olması yeterli midir?

Bu ve buna benzer sorularınız için uzmanımızdan bilgi ve destek alabilirsiniz.