Ortak girişimlerde teklif zarfının yapıştırılan yerini kim /kaç kişi imzalayacak

04.10.2018 11:07

    Ortak girişimlerde teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinde çift imza olması sebebiyle, zarfın yapıştırılan yerinde de çift imza olması gerektiği gerekçesi ile teklif mektubu değerlendirme dışı bırakılan istekli, hak kaybına uğrayıp uğramadığını nasıl bilecek. 

    İhale komisyonu üyeleri bu ve buna benzer durumlarla çok karşılaşmaktadırlar. Mevzuatı takip etmeyen, işini usta çırak usulü ile yapan ya da komisyonda inandıkları bir üyenin kararlarına kayıtsız şartsız katılan komisyon üyeleri nedeni ile bazen idareler zarara uğramakta, bazen de istekliler zarara uğradığının farkına dahi varamamaktadır.

    Halbuki ihale kararları gerekçeli kararlar olması gerekmektedir. Yapılan her değerlendirmenin verilen her kararın mevzuatta karşılığı olması gerekmektedir.

    Detaylar için uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.