Ortak girişimde benzer iş

02.11.2017 15:46

Ortak Girişimin özel ortağı tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan belgede yer alan öğrenci taşıma işi ile ihale konusu  engelli öğrencilerin taşınması işinin; aynı veya benzer usullerle gerçekleştirildiği görülse de, personel ve organizasyon gerekleri bakımından farklılık gösterdiği, engelli öğrencilerin taşınması işinin öğrenci taşımacılığından daha nitelikli, daha komplike ve daha özel bir iş olduğu, kaldı ki idarece benzer iş tanımının da bu şekilde yapılarak dokümanın mevcut haliyle kesinleştiği anlaşılmıştır.

 Bundan hareketle “öğrenci taşıma” işlerine ait iş deneyim belgelerinin “engelli öğrencilerin taşınmasını” konu edinen işlerde kullanılıp kullanılamayacağı hakkında belirsilik varmıdır? Kod no .3989