MEZUN OLAN MÜHENDİS, DİPLOMASINI İŞ DENEYİM BELGESİ OLARAK NE ZAMAN KULLANABİLİR

05.11.2019 19:25

Bilindiği üzere mühendis ve mimarlar diplomalarını iş deneyim belgesi olarak kullanabilmekteler.

Diplomaların ne şekilde kullanılacağı konusunda mevzuatta bulunan boşluklar bilinmekte ve bu hususlar ihale komisyonlarınca 

farklı farklı uygulamalar sonucunu doğurmakta idi. 

Bu konuda hem idareler hem de istekliler tarafından ihale destek ihtiyacı doğmakta ve ihale danışmanı aranmakta idi.

Kamu ihale kurul kararları da bu çelişkileri  çözmekte yetersiz kalmakta idi.

İhale, kamu kaynağının harcanmasıdır.

Kanunun temel ilkeieri,idarelerin 

şeffaf olmasını, 

güvenilir olmasını, 

uygun rekabet ortamını sağlamasını

isteklilere eşit muamelede bulunmasını 

emretmektedir.

Peki bir mühendis mezun olduğu zaman diplomasını İHALE  lerde iş deneyim belgesi olarak kullanabilir mi. 

Nihayet  bu konuda geç de olsa bir düzenleme yapılarak bu belirsizlikler ortadan kaldırılmıştır. 

Aynı zamanda istekliler arasında eşitlik de sağlanmıştır.