KİK Kararlarına Karşı KİK e İtiraz

29.12.2017 10:26

Kamu İhale Kurumu kararlarına karşı tekrar KİK e başvuruda bulunulabilir mi?

Bu zaman zaman karşılaşılan ve akıllarda olan bir soru. Özellikle düzeltici işlem tesis edilen KİK kararlarında, düzeltici işlem sonucu değerlendirme dışı kalan firmalar, KİK kararında yer alan değerlendirmelerin mevzuata aykırı olduğu düşüncesiyle tekrara KİK e başvuru yolunu seçiyorlar.

Peki mevzuat bu konuda ne diyor?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 57’nci maddesinde, “Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” Hükmü mevcuttur.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurul kararlarına karşı başvuru” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında,

“4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesi uyarınca Kurul kararları idari yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.” açıklaması mevcuttur.

KİK tarafından verilen;
 
Düzeltici işlem kararına,
 
İtirazen şikayet başvurusunun reddine,
 
Başvurunun reddine,
 
KARARLARI İÇİN TEKRAR İDARE VEYA KİK YERİNE İDARİ YARGIYA BAŞVURULMALIDIR. 
 
KİK e başvurulursa ne olur?
 
Başvuru görev yönünden ret edilir ve başvuru ücreti boşa gider.
 
KİK in kararı neticesinde idarece tesis edilen  işlem yönünden bir aykırılık  düşünülüyorsa tekrar KİK e gitmek gerekecektir.
 
Bu işlemler için uyulması gereken süreler vardır. Süresinde yapılmayan işlemler de hak kayıplarına sebep olacaktır.
 
Bu da unutulmaması gereken önemli bir konudur.