Kamu İhale Kurulu Emsal Kararları

30.09.2019 09:33

          

          KAMU İHALE KURULUNCA ALINACAK KARARLAR  (EMSAL KARARLAR İÇİN TIKLAYINIZ)

 

          MADDE 21 – (1) İtirazen şikayet başvuruları üzerine Kurul tarafından gerekçeli olarak;   

 

          a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

          b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

          c) *   Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, 

              *   Usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya 

              *   Şikayete konu işlemlerde ihalenin iptalini veya 

              *   Düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya 

              *   İtirazen şikayet başvurusuna konu hususun, Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde 

               başvurunun reddine, karar verilir.

               

            Kurul tarafından gerekli görülen hallerde, tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere konunun ilgili idarelere bildirilmesine ve/veya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilir.