İHALEYE GİREN FİRMALARIN İHALE DOSYASINI AYNI BİLGİSAYARDAN İNDİRDİĞİ TESPİT EDİLİRSE

15.05.2019 15:23

İhalelerde ihaleye giren firmalar hakkında  isteklilerin irade birliği çerçevesinde birlikte hareket ettiklerine dair güçlü kanıtların bulunduğu anlaşılması halinde,

söz konusu firmalar hakkında yaptırım kaçınılmaz olmaktadır. Bu durum aynı zamanda alternatif teklif vermemek kuralına da aykırı olmaktadır.

Firmaların birlilte hareket ettiklerine dair değerlendirmeye sebep olabilecek güçlü kanıtlar ne olabilir?

1. Firmaların adreslerinin aynı olması,

2. Telefon veya faks numaralarının aynı olması,

3. Şirketleri temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin arasında baba-oğul ilişkisi olması

4. Her iki firma adına ihale dosyasını elektronik imza ile indiren kişinin aynı olması

5. Her iki firma adına indirilen dosyaların, KİK Elektronik İhale Dairesi Başkanlığınca aynı bilgisiyardan aynı IP adresinden indirilmiş olduğunun tespit edilmesi

6. Geçici teminat mektuplarının aynı bankadan aynı tarihte alınması ve sıra numaralarının birbirini takip etmesi

 

Gibi hususların, ihalelerde katılımcıların birlikte hareket ettikleri yönünde değerlendirilebileceği görülmüştür.